AAA
rss

Geboorte - erkenning

Dienst burgerlijke stand

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Wanneer in het gezin van een ongehuwd paar een kind geboren wordt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder.

Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd.

De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorte. Er wordt dan door de dienst burgerlijke stand een erkenningsakte opgesteld.

VOOR WIE?

Man
Zowel een ongehuwde als een gehuwde man kan, mits de toestemming van de moeder, een kind erkennen. Deze toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is.
Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Bij de erkenning van een meerderjarige moet enkel de meerderjarige toestemmen.

Vrouw
De erkenning door de moeder gebeurt enkel wanneer ze anoniem bevalt in het buitenland of wanneer de geboorteakte ontbreekt.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerlijke stand van de geboorteplaats of van de woon- of verblijfplaats.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Identiteitskaart van beide partners.
Bij erkenning vóór de geboorte het origineel attest van de arts met de vermoedelijke bevallingsdatum.
Bij erkenning na de geboorte een afschrift van de geboorteakte.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De erkenning van het kind kan:

 • vóór de geboorte van het kind, vanaf de 6e maand van de zwangerschap. (ouders niet gehuwd)
  De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten en het origineel zwangerschapsattest van de huisarts of gynaecoloog mee.
  Aan de toekomstige ouders worden uittreksels uit de erkenningsakte meegegeven. Eén exemplaar kan gebruikt worden om het kraamgeld al aan te vragen (bij de kinderbijslagdienst). Het andere document wordt gebruikt bij de geboorteaangifte (het volstaat dan dat één van de ouders de aangifte doet).
 • bij de geboorteaangifte (ouders niet gehuwd)
  De ouders doen de aangifte van geboorte in de geboorteplaats en doen bij de aangifte de erkenningsverklaring.
 • na de geboorteaangifte
  De ouders komen samen langs en brengen beide identiteitskaarten mee en een afschrift van de geboorteakte.

WAT KRIJGT U?

Uittreksels of afschriften van de erkenningsakte.

REGELGEVING & LINKS

www.kindengezin.be

www.belgium.be