AAA
rss

Arbeidskaarten voor vreemdelingen

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Vergunning om als werknemer in dienst te treden.

Arbeidskaart A : geeft aan een vreemde werknemer de toelating om gelijk welk beroep in loondienst uit te oefenen bij om het even welke werkgever en dit voor een onbeperkte duur.

Arbeidskaart B : is een toelating om in loondienst te werken voor één welbepaalde werkgever, voor één welbepaalde functie. Zij heeft een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden, maar is wel verlengbaar.

Arbeidskaart C : geeft aan bepaalde categorieën vreemdelingen die omwille van andere reden dan arbeid over een tijdelijk verblijfsrecht beschikken de toelating om gelijk welk beroep wij om het even welke werkgever uit te oefenen. De kaart is maximaal 12 maanden geldig maar is eventueel hernieuwbaar.

VOOR WIE?

De meeste vreemdelingen moeten een arbeidskaart B verbonden aan een arbeidsvergunning kunnen voorleggen om in België te mogen werken in loondienst. Anderen kunnen werken met een arbeidskaart A of C of zelfs helemaal zonder kaart.

Sommige categorieën vreemdelingen werden volledig vrijgesteld van de verplichting in het bezit te moeten zijn van een arbeidskaart. Deze vreemdelingen kunnen dan ook vrij op zoek naar een job zonder dat zij daarvoor toelating moeten vragen bij de bevoegde administraties.

Het gaat in de eerste plaats om EU-onderdanen, behalve de onderdanen van de nieuwe EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije waarvoor een overgangsmaatregel is voorzien. Voor vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht in België en vreemdelingen die voor een zeer korte opdracht in België moeten zijn zijn vrijgesteld. Ook leerlingen, studenten en navorsers kunnen onder bepaalde voorwaarden van de vrijstelling genieten.

WAAR KAN IK TERECHT?

Vanaf 1 mei 2009 worden alle aanvragen voor een arbeidskaart en/of –vergunning rechtstreeks ingediend bij onze diensten Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus. We nemen deze dienstverlening over van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), die vanaf 1 mei 2009 geen aanvragen meer zal aanvaarden.

De arbeidskaart wordt vervolgens opgestuurd naar ofwel de woonplaats van de werknemer of de verblijfplaats of zetel van de werkgever.

De werkgever ontvangt een werkvergunning van de dienst migratie en is vervolgens verantwoordelijk voor de afgifte van de arbeidskaart.

LINKS

www.vmc.be/vreemdelingenrecht/

www.werk.be