AAA
rss

Laatste wilsbeschikking inzake wijze lijkbezorging

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillig schriftelijke bekendmaking van de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en het ritueel van de uitvaartplechtigheid.

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk :

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaatqs
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door begraving op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door as ter beschikking stellen van de nabestaanden

Ook het ritueel van de plechtigheid kunt u laten opnemen :

 • geen ritueel
 • katholieke godsdienst
 • protestantse godsdienst
 • anglicaanse godsdienst
 • orthodoxe godsdienst
 • jodse godsdienst
 • ilamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

VOOR WIE?

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Uw identiteitskaart.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

U legt de verklaring over de laatste wilsbeschikking voor wat betreft de wijze van teraardebestelling en eventueel het ritueel van de plechtigheid af bij de bevoegde ambtenaar.

Aan de hand van uw verklaring wordt een document opgemaakt dat u moet ondertekenen. U krijgt een ontvangstbewijs van deze verklaring.

U kunt op ieder ogenblik uw verklaring intrekken of wijzigen.

De dienst burgerlijke stand controleert bij de aangifte van overlijden of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd en gaat na of de wensen van de overledene gerespecteerd worden.

Indien het overlijden in een andere gemeente dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad, dan moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats zonder verwijl de gemeente van overlijden de informatie over de laatste wilsbeschikking overmaken.

WAT KRIJG IK?

Een ontvangstbewijs.