AAA
rss

Euthanasie

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan in een schriftelijke wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts, indien in de toekomst aan de voorwaarden van de wet voldaan is, euthanaise toepast op het ogenblik dat hij zijn wil niet meer kan uiten. De strikte voorwaarden zijn vastgelegd in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

De euthanasiewet laat toe dat je voorafgaand een wilsverklaring opstelt om euthanasie te laten uitvoeren wanneer je niet meer in staat bent het zelf te vragen.

Volgens de wet geldt deze wilsverklaring echter maar voor een beperkte situatie: 'wanneer je NIET MEER BIJ BEWUSTZIJN bent en die toestand ONOMKEERBAAR is'.

In de praktijk betekent dit dat je wilsverklaring voor de uitvoering van euthanasie alleen geldt voor het geval je in een ONOMKEERBARE COMA terechtkomt.

De wilsverklaring geldt dus NIET voor situaties waar het bewustzijn (al dan niet ernstig) verstoord is, maar waar men nog wel gedeeltelijk bij bewustzijn is (ziekte van Alzheimer, dementie, hersentumoren, aids, ...)

Vanaf 1 september 2008 kan je deze wilsverklaring laten registreren in de databank van de FOD Volksgezondheid door de dienst Burgerzaken.

VOOR WIE?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerzaken.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Uw identiteitskaart

Uw schriftelijke wilsverklaring.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De wilsverklaring wordt afgelegd via een formulier dat u kunt verkrijgen bij de dienst burgerzaken of hier kan downloaden.

Het formulier moet worden ingevuld volgens de voorgeschreven onderrichtingen.

Voor de registratie van de wilsverklaring meldt u zich persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking met de eigenhandig ingevulde en ondertekende wilsverklaring.

De wilsverklaring wordt vervolgens geregistreerd.

U krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

De wilsverklaring en een dubbel van het ontvangstbewijs worden overgemaakt aan de FOD Volksgezondheid.

WAT KRIJG IK?

Een ontvangstbewijs.

LINK

http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/levenseinde/euthanasie/