AAA
rss

Orgaandonatie

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Afstand van organen is de eerste stap in de transplantatie.

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de vraag in België te voldoen.
Gevolg : steeds langere wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Afstand van organen is een van de mooiste gebaren van solidariteit omdat het de dood overstijgt.

VOOR WIE?

Organen kunnen weggenomen worden bij iedere overledene die in België woonachtig is op het moment van overlijden zonder dat hiervoor een uitdrukkelijke toestemming nodig is. Dit noemt men een stilzwijgende toestemming.

Alle personen van Belgische of vreemde nationaliteit, die sedert meer dan zes maanden ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of vreemdelingenregisters, kunnen bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats in een uitdrukkelijke wilsbeschikking verklaren dat zij na hun overlijden kandidaat-donoren zijn of integendeel dat zij zich verzetten tegen het wegnemen van organen.

WAAROM UITDRUKKELIJKE INSTEMMING?

De wetgeving die momenteel van kracht is bepaalt dat elke persoon die in België verblijft ambtshalve kan beschouwd worden als een kandidaat-donor. Bij een overlijden vraagt de geneesheer het advies aan de familie inzake de afstand van organen. Tengevolge van de stress veroorzaakt door het verdriet, is het antwoord in een groot aantal gevallen negatief, terwijl in normale omstandigheden of op een rustig ogenblik, het antwoord ongetwijfeld positief zou geweest zijn.

Het voorhanden zijn van een registratie van de uitdrukkelijke instemming met het schenken van organen neemt deze belemmering weg en kan ingeroepen worden tegen de houding van de familie.

Dit is ook het geval  als het slachtoffer niet dezelfde filosofische of religieuze overtuiging heeft als de personen uit zijn omgeving.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Identiteitskaart

WAT ZIJN DE STAPPEN?

U moet persoonlijk op de dienst bevolking een verklaring afleggen dat u na uw overlijden kandidaat-donoren bent of integendeel dat u zich verzet tegen het wegnemen van organen

U ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

De uitdrukkelijke toestemming of het verzet worden via het rijksregister doorgegeven aan de centrale dienst van het departement Volksgezondheid.

WAT KRIJG IK?

Een ontvangstbewijs.

REGELGEVING & LINKS
www.beldonor.be
www.transplantkring.be