AAA
rss

Elektronische vreemdelingenkaart of Evk

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Sedert 2 september 2008 is het gemeentebestuur van Gavere gestart met de uitreiking van elektronische vreemdelingenkaarten. (zie folder)

Niet-Belgen die legaal in België verblijven ontvingen in het verleden een van de volgende papieren verblijfsdocumenten:
een gele kaart : identiteitskaart voor vreemdelingen
een blauwe kaart : inschrijvingsbewijs voor EU-onderdanen
een grijze kaart : bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, beperkt of onbeperkt.

Omdat deze manier van werken verouderd en slecht beveiligd is zullen deze papieren documenten in alle gemeenten stelselmatig vervangen worden door elektronische kaarten.

VOOR WIE?

Sedert 2 september 2008 kunnen alle niet-Belgen woonachtig in Gavere, ouder dan 12 jaar en in het bezit van een van de bovenvermelde kaarten, een elektronische identiteitskaart aanvragen op de dienst bevolking:

 • op eigen verzoek
 • tussen de 45ste en de 30ste dag voor uw huidige kaart vervalt
 • nadat u daartoe wordt uitgenodigd door onze diensten.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

 • 24,20 EUR (betalen met Bancontact is mogelijk!)

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

 • Uw oude vreemdelingenkaart
 • Een recente gelijkende pasfoto :

  • professionele foto-opname - geen afdruk van eigen digitale foto
  • kleur of zwart-wit
  • met volledig witte achtergrond (zie fotomatrix).
  • het gezicht in vooraanzicht en gecentreerd
  • geen accessoires, tenzij u een medisch attest of brief met religieuze redenen kan voorleggen
 • In voorkomend geval de oproepingskaart

WAT ZIJN DE STAPPEN?

U biedt zich persoonlijk aan op de dienst burgerzaken met de hierboven vermelde stukken voor de ondertekening van het basisdocument voor de elektronische vreemdelingenkaart.

Een drietal weken na de aanvraag aan het loket ontvangt u thuis een witte omslag met een pin-en pukcode.
Dit is de uitnodiging om uw elektronische vreemdelingenkaart persoonlijk af te halen.
Op de dienst burgerzaken activeert u met de pin- en pukcode de certificaten.
De oude identiteitskaart wordt afgegeven.

Bewaar uw pin- en pukcode zorgvuldige, u kunt deze later nog nodig hebben.

BIJZONDERHEDEN

Als een persoon, die zich niet kan verplaatsen, een uitnodiging ontvangt om een elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen, zorgt deze voor een recente foto en een doktersattest.
Vervolgens neemt hij/zij contact op met de dienst burgerzaken om te melden dat hij/zij niet persoonlijk kan langskomen.
De bevoegde ambtenaar maakt een afspraak om aan huis, in het ziekenhuis of in de verpleeginstelling te komen om het basisdocument te laten ondertekenen.
De burger duidt een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan het loket.

Bij hoogdringendheid een elektronische vreemdelingenkaart in een dringende procedure aanvragen.

Dringende aanvraag : bij aanvraag voor 13u : afhalen 3de werkdag na de aanvraag
kostprijs : 127,60 EUR

VERLENGING OF VERNIEUWING VAN DE ELEKTRONISCHE VREEMDELINGENKAARTEN

Verlenging Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – beperkte duur

 • De titularis van de kaart dient zich tussen de vijfenveertigste en de dertigste dag voor de vervaldatum van de verblijfsvergunning aan te bieden bij de dienst burgerzaken om de verlenging van de verblijfsvergunning aan te vragen.
  Let op : u wordt hier niet voor uitgenodigd door onze diensten

Vernieuwen van een verblijfsvergunning : Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – onbeperkte duur, gele of blauwe kaart

 • De titularis biedt zich aan op de dienst burgerzaken om de vernieuwing aan te vragen.
  Let op : uw wordt hier niet voor uitgenodigd door onze diensten