AAA
rss

Elektronische identiteitskaart Belgen of Eid

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

eid photo

De nieuwe identiteitskaart beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die u op de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. Het adres van de houder staat enkel nog digitaal op de chip.

De burgerlijke stand is niet vermeld op de kaart.

Op de kaart zijn ook digitale certificaten of elektronische handtekeningen voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties via internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder de documenten.
In de toekomst zal dit zeker belangrijk worden.

VOOR WIE?

Alle burgers vanaf 12 jaar.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

21,00 EUR (betalen met Bancontact is mogelijk!)

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Uw oproepingsbrief.

Een recente gelijkende pasfoto :

  • professionele foto-opname - geen afdruk van eigen digitale foto
  • kleur of zwart-wit
  • met volledig witte achtergrond
  • het gezicht in vooraanzicht en gecentreerd
  • geen accessoires, tenzij u een medisch attest of brief met religieuze redenen kan voorleggen
  • Sinds maandag 16 januari 2017 zijn er strengere criteria waaraan een pasfoto moet voldoen. Een neutrale gelaatsuitdrukking is vereist: geen brede glimlach, de wenkbrauwen niet fronsen, mond gesloten en tanden niet zichtbaar. Zie inlichtingen.

Uw oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

WAT ZIJN DE STAPPEN?
U biedt zich persoonlijk aan op de dienst burgerzaken met de hierboven vermelde stukken voor de ondertekening van het basisdocument voor de elektronische identiteitskaart.

Een drietal weken na de aanvraag ontvangt u thuis een witte omslag met een pin-en pukcode.
Dit is de uitnodiging om uw elektronische identiteitskaart persoonlijk af te halen.
Op de dienst burgerzaken activeert u met de pin- en pukcode de certificaten.
De oude identiteitskaart wordt afgegeven.

Bewaar uw pin- en pukcode zorgvuldig, u kunt deze later nog nodig hebben.

BIJZONDERHEDEN
Als een persoon, die zich niet kan verplaatsen, een uitnodiging ontvangt om een elektronische identiteitskaart aan te vragen, zorgt deze voor een recente foto en een doktersattest.
Vervolgens neemt hij/zij contact op met de dienst burgerzaken om te melden dat hij/zij niet persoonlijk kan langskomen.
De bevoegde ambtenaar maakt een afspraak om aan huis, in het rusthuis of in de verpleeginstelling te komen om het basisdocument te laten ondertekenen.
De burger duidt een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren aan het loket.

Bij hoogdringendheid of indien u niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van een voorlopige identiteitskaart voor het buitenland kunt u een elektronische identiteitskaart in een dringende procedure aanvragen.

Dringende aanvraag : bij aanvraag voor 13 uur : afhalen 3de werkdag na de aanvraag
kostprijs : 93,00 EUR

Zeer dringende aanvraag : bij aanvraag voor 13 uur : afhalen de 2e werkdag na de aanvraag
kostprijs : 137,60 EUR