AAA
rss

Uittreksel uit bevolkings- of vreemdelingenregister

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

U kunt persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters opvragen

Meest gevraagde uitreksels :

  • samenstelling van het gezin
  • getuigschrift van woonst met of zonder historiek van adressen
  • uittreksel uit bevolkings- of vreemdelingenregister of wachtregister van 1 persoon
  • getuigschrift van nationaliteit
  • bewijs van leven

VOOR WIE?

Met het oog op de bescherming van de privacy wordt het verstrekken van informatie aan derden uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister beperkt.

Iedereen kan uittreksels of getuigschriften over zichzelf bekomen.
De wettelijke vertegenwoordiger (ouder,voogd) of bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris,..) van een persoon kan een uittreksel krijgen zonder enig bijzonder belang te moeten doen blijken.

Bij afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden wordt veronderstelt dat dit door de wet is voorgeschreven of toegestaan, dus nodig voor het voortzetten van een wettelijke procedure omschreven in het Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk wetboek of decreten, en die de aanwijzing vereist van de woonplaats van de persoon tegen wie ze gericht is. Zo zijn gerechtsdeurwaarders en advocaten in al die omstandigheden gerechtigd.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst burgerzaken.

Online via 'Mijn Dossier' kunnen een aantal uittreksels aangevraagd worden.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Afleveren van uittreksels of getuigschriften aan de persoon in kwestie of aan de wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde :

  • De aanvraag gebeurt schriftelijk of mondeling
  • Na controle van de identiteit wordt het attest afgeleverd.

Aflevering van uittreksels of getuigschriften aan derden :

  • De aanvraag wordt afzonderlijk en schriftelijk ingediend via e-mail, brief of fax. Een verzoek waarin informatie over verscheidene personen gevraagd wordt is niet ontvankelijk behalve indien het om dezelfde procedure gaat.
  • In de aanvraag wordt het doel waarvoor het attest wordt aangevraagd vermeld (voorbeeld : dagvaarding voor het gerecht, art. 1034bis en 1034ter van het G.W.)
  • Het uittreksel of getuigschrift wordt bijgevolg opgestuurd naar de aanvrager.

De schriftelijke aanvragen worden 3 jaar bewaard door de dienst burgerzaken.