AAA
rss

Eensluidend verklaren van afschriften

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Het voor eensluidend verklaren van een afschrift betekent dat een bevoegde overheidsdienst schriftelijk bevestigt dat een kopie van een bepaald document gelijk is aan het origineel ervan. Daarom moet u steeds het origineel document voorleggen omdat de kopie dus volledig moet overeenstemmen met het origineel.

VOOR WIE?

Voor de inwoners van onze gemeente.

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

U brengt altijd het originele document mee.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Wij maken onmiddellijk een kopie van het voorgelegde document of van de akte van de burgerlijke stand en plaatsen de nodige stempels en handtekeningen.

UITZONDERINGEN

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen u geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom. Ook voor eensluidend verklaringen voor Vlaamse Overheidsdiensten en Vlaamse (gemeenschaps)scholen zijn afgeschaft.

Wat indien één van deze instanties alsnog een voor eensluidend verklaring van een kopie van een document vraagt? Onze dienst zal dit afleveren, maar dit ook melden aan de Federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging.

Volgende eensluidend verklaringen zijn niet afgeschaft:

  • voor rechtbanken;
  • voor privé-bedrijven;
  • voor het buitenland;
  • voor adoptie of naturalisatieaanvragen;
  • de legalisatie van de handtekeningen.

WAT KAN NIET?

  • Een kopie van een afschrift is niet bruikbaar.
  • Kopieën van uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zijn niet bruikbaar.
  • Een kopie van een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kan niet tenzij u een geldig schriftelijk bewijs hebt van de noodzaak ervan of voor een naturalisatiedossier voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.