AAA
rss

Vreemdelingen nieuwkomers

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Vreemdelingen die naar België komen voor een kort of lang verblijf dienen na binnenkomst hun aanwezigheid te melden bij de gemeente

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Voor een kort verblijf – maximum 3 maanden

 • Uw paspoort, al dan niet voorzien van een visum of uw identiteitskaart
 • 1 pasfoto
 • In sommige gevallen de documenten die uw verblijf rechtvaardigen zoals geboorteakte, arbeidskaart.

Voor een lang verblijf

 • Uw paspoort, al dan niet voorzien van een visum of uw identiteitskaart
 • 3 pasfoto’s
 • De documenten die uw verblijf rechtvaardigen wanneer u daar reeds over beschikt. Dit kan een geboorteakte, huwelijksakte, bijlage 19bis, inschrijving in onderwijsinstelling, bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, ziektekostenverzekering enz., zijn naargelang uw situatie.

WAT ZIJN DE STAPPEN

Kort verblijf

Burgers van de EU of EER en hun familieleden die naar België komen voor een kort verblijf en die niet in een hotel of pension verblijven, moeten zich binnen de 10 werkdagen melden op de dienst bevolking

 • Wanneer een persoon zich aanmeldt wordt een kopie van zijn paspoort + visum of zijn identiteitskaart genomen.
 • Er wordt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter) afgeleverd aan de betrokkene.

Burgers van buiten de EU en EER die naar België komen voor een kort verblijf en niet in een hotel of pensioen verblijven, moeten zich binnen de 3 werkdagen melden op de dienst bevolking

 • Wanneer een persoon zich aanmeldt wordt een kopie van zijn paspoort + visum genomen.
 • Er wordt een aankomstverklaring (bijlage 3) afgeleverd aan de betrokkene geldig voor maximum 90 dagen, of minder indien anders bepaald in het visum dat in de reispas voorkomt
 • In uitzonderlijke situaties kan het toeristenverblijf van een niet EU-onderdaan worden verlengd of worden omgezet in een verblijf van beperkte of onbeperkte duur. Meer informatie hierover kan men verkrijgen wij de dienst bevolking

Lang verblijf

Door de complexiteit van de vreemdelingenwetgeving inzake lang verblijf kunnen wij geen beknopte samenvatting geven over de te volgen stappen.

De vreemdeling zal volledig ingelicht worden over de te volgen procedure wanneer hij zich aanbiedt op de dienst bevolking.

Uitgebreide informatie over de verschillende verblijfsstatuten kan u vinden op de website van de dienst “Vlaams Minderhedencentrum “ www.vmc.be” onder “wegwijs” in de rechternavigatie.

LINKS

www.vmc.be