AAA
rss

Refentieadres

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Een referentieadres is het adres van een natuurlijk persoon die is ingeschreven in het bevolkingsregister en waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, een persoon zonder verblijfplaats is ingeschreven.

VOOR WIE?

Dit is van toepassing voor volgende personen die geen adres meer hebben:
- personen die in een mobiele woning verblijven (schepen, woonwagens, caravans- met uitsluiting van  
  stacaravans)
- personen die minder dan een jaar afwezig zijn in het buitenland voor zakenreizen
- de militairen in het buitenland en hun gezin
- diplomatiek en consulair personeel en hun gezin
- ontwikkelingswerkers en hun gezin
- personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben

WAAR KAN IK TERECHT?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST HET?

Deze dienst is gratis.

WAT MOET IK MEEBRENGEN?

Identiteitskaart.

Ingevuld aanvraagformulier dat u hier kan downloaden.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt de instemming van de persoon die op dat adres is ingeschreven. Bijgevolg dient zowel de aanvrager als de persoon die toestemming geeft zich aan te melden op de dienst bevolking.
Indien een van beide personen niet kan aanwezig zijn moet hij/zij een kopie van zijn/haar identiteitskaart meegeven zodat wij de handtekening op het aanvraagformulier kunnen wettigen.

De vaststelling van een referentieadres veronderstelt niet alleen de toestemming maar ook de verzekering van de tussenkomst van de persoon die op dat adres ingeschreven is voor het ophalen en het doorsturen van de post aan de bestemmeling.

Het referentieadres neemt een einde als één van de partijen dit wenst.