AAA
rss

Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters op beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

VOOR WIE?

Alle personen die geen aangifte van verblijfsverandering doen binnen de gestelde termijn.

WAT ZIJN DE STAPPEN?

Wanneer er een vermoeden is dat u zich in de gemeente heeft gevestigd en u doet daarvan geen aangifte binnen de acht dagen nadat de nieuwe woning betrokken werd, zullen wij de wijkagent hiervan op de hoogte brengen.

Deze zal een woonstvaststelling uitvoeren en u aanmanen om u binnen de 14 dagen aan te bieden op de dienst bevolking.

Wanneer u nalaat hierop in te gaan zal u door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ambtshalve worden ingeschreven.

U wordt hiervan op de hoogte gebracht met een aangetekende brief.