AAA
rss

Beroepen - registratie

Dienst bevolking

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 40
fax 09 389 29 41
burger@gavere.be

WAT?

De informatie met betrekking tot het beroep, genoteerd in de bevolkingsregisters gaat over de activiteit waaruit u de voornaamste bestaansmiddelen put, zonder vermelding te maken van de specialiteit in de beroepsklasse
Merk op dat het feit dat u houder bent van een bepaald diploma niet automatisch betekent dat u dit beroep uitoefent.

WIE?

Iedereen die na zijn studies een beroep uitoefent of die van beroep verandert.

WAAR?

Bij de dienst bevolking.

WAT KOST DIT?

Deze dienst is gratis.

HOE?

De aangifte van een beroepswijziging dient persoonlijk, schriftelijk, of via e-mail te gebeuren.
Gelieve voor de opgave van uw beroep gebruik te maken van deze beroepenlijst vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken.

Bij elke aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bijvoorbeeld architect, verpleegster, journalist), moet u een officieel document als bewijs voorleggen.