AAA
rss

Noodnummers

 • Brand en medische hulp: 112
 • Politie, dringende bijstand: 101
 • Kinder- en jongerentelefoon: 102
 • Rode Kruis: 105
 • Antigifcentrum (24 uur): 070 245 245
 • Brandwondencentrum UZ (24uur): 09 332 34 90
 • Tele-onthaal (24uur): 106
 • Child focus: 110, www.childfocus-gent.be
 • Kindermishandeling: 02 477 60 60
 • Geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
 • Centrum preventie zelfmoord: 02 649 95 55
 • Druglijn: 078 15 10 20
 • Kankerfoon: 0800 15 800
 • Vlaamse kankerfoon: 078 15 01 51
 • Aidstelefoon: 078 15 15 15

WACHTDIENSTEN GAVERE

 • Geneesheren: 09 384 62 62                   
 • Tandartsen: 0903 39 969        
 • Apothekers: 0903 99 000

ANDERE

 • Gaselwest energielijn: 078 35 35 34
 • Gaselwest Gasreuk (24uur/24uur): 0800 65 0 65 
 • Gaselwest Defecten: (24uur/24uur): 078 35 35 00
 • Straatlampentelefoon: 0800 63 5 35 
 • DE LIJN infonummer: 09 210 94 91