AAA
rss

Gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit

Opdrachten

Deze overlegstructuur heeft als specifieke opdracht: het actief stimuleren en adviseren van de gemeente m.b.t. het verkeers(veiligheid)- en mobiliteitsbeleid.

De gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit is samengesteld uit de volgende stemgerechtigde leden:

- De heer Luc De Vos, namens de politiezone Leie-Schelde;

- Mevrouw Hélène Vermeiren, namens de gemeentelijke basisschool;

- Mevrouw Christine Deschaumes, namens de vrije basisschool;

- De heer Marnique Van de Vijver, namens Brandweerzone Centrum;

- Mevrouw Hilda Van Oost, namens KVG Gavere;

- De heer Kurt Tronquo, namens handelscentrum;

- De heer Wim Van der Schueren, namens bedrijvenplatform;

- ??, namens de gemeentelijke adviesraad voor ouderen;

- ??, namens de gemeentelijke adviesraad voor jeugd;

- ??, namens de gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed;

- ??, namens de gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu.

De gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit is samengesteld uit de volgende waarnemende  leden:

- De heer Christophe De Boever, schepen bevoegd voor openbare werken, verkeer en mobiliteit;

- De heer Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid Open Vld - VOG;

- Mevrouw Steffi Beyaert, gemeenteraadslid CD&V;

- Mevrouw Peggy Demoor, gemeenteraadslid sp.a;

- De heer Wim Malfroot, gemeenteraadslid Gavere Durft / N-VA

- De heer Jef Vermaere, gemeenteraadslid Groen;

- De heer Yannick Dhondt, deskundige infrastructuur (secretaris);

- De heer Henk Dujardin, deskundige milieu;

Verslagen:

2018

verslag dd 28 februari 2018

2017

verslag dd 13 september 2017

verslag dd 07 juni 2017

verslag dd 01 maart 2017

Correspondentieadres

Gemeentelijke overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit, p.a. Markt 1 te 9890 Gavere
tel.: 09 389 29 60         e-mail: infrastructuur@gavere.be