AAA
rss

Buurtinformatienetwerken

CD BIN logoEen BIN is een “gestructureerd samenwerkingsverband” tussen burgers, het lokaal bestuur (gemeente) en de lokale politie, binnen een bepaalde omgeving, dat bijdraagt tot volgende doelstellingen:

  1. Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
  2. Het bevorderen van de sociale controle
  3. Het verspreiden van de preventiegedachte.

Om deze doelstellingen te realiseren worden verschillende communicatiemiddelen gebuikt. Informatie en nieuws met betrekking tot de algemene veiligheid in een BIN worden via e-mail of bij busbedeling verspreid. Eventueel kunnen informatieavonden worden georganiseerd en voor dringende boodschappen maken we gebruik van de BINFoon. 

In de gemeente Gavere zijn de volgende 6 BIN’s omschreven:

  • BIN ACACIA: Edmond NUYTS en Guy STASSEYNS
  • BIN ARBORETUM: Luc DE VOS
  • BIN DIKKELVENNE: Carl POUPAERT en Pierre NEIRINCKX
  • BIN VLUCHTENBOER: Marc VERMEULEN en Marnix DEQUAE
  • BIN WARANDE: Patrick RIGOLE en Marc VAN DEN DAELE
  • BIN KAPELLESTRAAT: Marc BENOOT

Deze BIN’s zijn op hun beurt een onderdeel van meer dan 20 BIN’s verspreid over de Politiezone Schelde-Leie die naast Gavere, de gemeenten De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem omvat. 

Binnen elke BIN zijn één of meerdere coördinatoren actief. Zij zorgen voor de organisatie van de BIN-werking en zijn tevens het aanspreekpunt met de lokale overheid en de lokale politiediensten.

Alle initiatieven van het BIN vallen binnen het wettelijke kader zoals beschreven in de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken DUQUESNE, van 2 juli 2001 met als onderwerp Buurtinformatienetwerken. Sinds begin dit jaar heeft de federale overheid de algemene coördinatie van de nationale BIN-werking overgenomen van de intussen opgegeven BIN VZW.

BIN’s zijn een vorm van permanent toezicht door en alertheid van de bewoners zelf. Bij (poging tot) inbraak of vaststelling van verdachte handelingen wordt onmiddellijk de 101 verwittigd. De politie neemt dan de beslissing om alle leden van de BIN (al dan niet, naargelang de situatie) telefonisch te verwittigen. Lid worden kost niets, er zijn geen bijkomende verplichtingen en uw privacy wordt steeds gewaarborgd.

Bijkomende informatie over alle Buurtinformatienetwerken (BIN), ook die in jou buurt,  tref je aan op de BIN website.

Hoofdcoördinator BIN’s Gavere:

Carl POUPAERT

Dikkelvenne

cpoupaert@msn.com