AAA
rss

Adviesraad Vrijetijdszaken

Afdeling vrijetijdszaken

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
vrijetijd@gavere.be

De gemeentelijke adviesraad voor vrijetijdszaken heeft als specifieke opdracht:

  • het vullen van de rol van overkoepelende gemeentelijk adviesraad voor cultuur, zoals bedoeld in artikel 57 § 1 van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
  • het actief stimuleren en adviseren en het bevorderen van een integraal cultuurbeleid;

Samenstelling van de adviesraad:

Voornaam Naam vertegenwoordiger als/van  hoedanigheid

Dirk

Martens

schepen voor cultuur

waarnemend

Gilles

Van Hende

schepen voor jeugd

waarnemend

Freya

Gheldof

deskundige jeugd

waarnemend

Philippe

Flement

deskundige sport

waarnemend

Sofie

Delporte

bibliothecaris

waarnemend

Alex

Vertenten

deskundige cultuur/cultuurbeleidscoördinator/secretaris

waarnemend/secretaris

Mattheus

De Clippele

culturele raad

stemgerechtigd

Chris

Jungbluth

culturele raad

stemgerechtigd

Anne

Schumacher

toerisme en erfgoed, VVV't Gaverland

stemgerechtigd

Karl

Libeert

toerisme en erfgoed, VVV't Gaverland

stemgerechtigd

Lukas

De Block

jeugdraad

stemgerechtigd

Enya

Caufrier

jeugdraad

stemgerechtigd

Femke

Moerman

sportraad

stemgerechtigd

Tom

Vanden Bossche

sportraad

stemgerechtigd

Raf

Verdonck

seniorenraad

stemgerechtigd

Lieve

Steurbaut

seniorenraad

stemgerechtigd

Bram

Dermout

beheersorgaan bibliotheek

stemgerechtigd

Marnix

Van Breusegem

beheersorgaan bibliotheek

stemgerechtigd

Johan

Stasseyns

beheersorgaan gemeenschapscentrum

stemgerechtigd/ Voorzitter

Jannes

De Smet

beheersorgaan gemeenschapscentrum

stemgerechtigd

Verslagen van de werking:

Datum

Verslag

2016 10 20

2016 10 20