AAA
rss

Activiteit organiseren ?

Bij het organiseren van evenementen komt heel wat kijken.

1) Een belangrijk onderdeel bij de organisatie van een evenement is het RESPECTEREN van de bestaande GEMEENTELIJKE REGLEMENTEN INZAKE VEILIGHEID.

activiteiten- Klik hier voor het reglement van de publiek toegankelijke inrichtingen (PTI).

Deze verordening is van toepassing op publieke evenementen van tijdelijke aard waarbij 100 personen of meer tegelijkertijd toegang kunnen nemen tot het evenement, ongeacht of het evenement plaatsvindt in een gebouw, in een overdekte accommodatie of op een niet overdekte plaats. Dit reglement bepaalt de normen betreffende brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen. Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d., parkeergarages, gebouwen waar enkel erkende erediensten in worden gehouden en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is (zie hieronder).

- Klik hier voor het reglement van de tijdelijke inrichtingen van toepassing op:

· kermissen en circussen;

· markten, foren, braderijen, straatfeesten, buurtfeesten;

· evenementen in tenten;

· toneelvoorstellingen, concerten, fuiven, zelfs wanneer zij plaatsgrijpen in gebouwen die niet vallen onder het toepassingsgebied van het politiereglement inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen

· handelsbeurzen, tentoonstellingen, zelfs wanneer zij plaatsgrijpen in gebouwen die niet vallen onder het toepassingsgebied van het politiereglement inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen

- Klik hier voor het reglement veiligheidsmaatregelen op het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgassen en/of elektriciteit (bakken/verwarmen).

(eetfestijnen, wekelijkse markt, braderijen, Superprestige,...)

MEER INFO: BRANDWEER GAVERE, Brandweerstraat 3 - 9890 Gavere, tel. 09 384 53 82 - fax 09 384 83 01 - gavere@brandweervlaanderen.be

2) AANDACHT VOOR DUURZAAMHEID

In iedere gemeente vinden jaarlijks tal van evenementen plaats. Dit kan gaan van massamanifestaties op pleinen of festivalweides tot kleinschalige activiteiten in parochiezalen. Al deze evenementen zorgen voor een ecologische voetafdruk. We moeten deze afdruk zo klein mogelijk proberen te houden.

Bij wijze van proefproject en met steun van het Vlaamse Gewest heeft de I.V.M. het project ‘Green-Events’ gedurende een drietal jaren uitgewerkt. Het project gaf aan organisatoren van activiteiten inhoudelijke en praktische ondersteuning om evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren.

De meeste aandacht ging – hoe kan het ook anders vanuit een ‘afvalintercommunale’ - naar het afvalarm organiseren van evenementen. Maar ook andere aspecten van een duurzame werking kwamen aan bod, zoals de zorg voor mobiliteit, het beperken van geluidsoverlast,...

Een evenement duurzaam organiseren hoeft niet moeilijk te zijn. Vele organisaties hebben het al bewezen. Ook kleinschalige activiteiten kunnen duurzamer worden uitgewerkt. Vaak kan dit zonder grote extra inspanningen. In deze brochure zijn de ervaringen van drie jaar ‘Green-Events’ verwerkt. Het kan u als organisator al een héél eind op weg helpen.