AAA
rss

Toelage ondersteuning van particulier jeugdwerk

Dienst jeugd

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 390 29 01
jeugd@gavere.be

Wat.

Het gemeentebestuur wil jeugdverenigingen financieel ondersteunen. Dit om hen te bevestigen voor de inzet die ze op regelmatige basis tonen ten voordele van kinderen en jongeren binnen onze gemeente.

De verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor verschillende vormen van subsidie:

  • Basistoelage: Deze toelage wordt toegekend op basis van het aantal leden. Verenigingen die geen ledenaantal kunnen voorleggen zullen forfaitair toelage ontvangen.
  • Werkingstoelage: Aan de hand van een puntensysteem wordt het toe te kennen bedrag verdeeld onder de verenigingen.
  • Toelage voor kadervorming: Vormingen die gevolgd worden met het oog op het begeleiden van kinderen kunnen deels of gedeeltelijk terugbetaald worden.
  • Toelage voor vorming: Verenigingen (zowel jeugdverenigingen als andere verenigingen) die een vorming organiseren voor kinderen/jongeren kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten.
  • Toelage voor infrastructuur.
  • Toelage voor projecten: Zowel jeugdverenigingen als andere verenigingen kunnen aanspraak doen op deze toelage. Ook jongeren die zich occasioneel samen rond een project scharen kunnen een aanvraag indienen. Naargelang de gemaakte kosten en de verworven winst wordt de tegemoetkoming vastgesteld.
  • Toelage voor kampvervoer.

Procedure.

Ten laatste op 1 oktober dienen de aanvraagformulieren de jeugddienst te bereiken.

Je kan hier de correcte aanvraagformulieren downloaden:

Aanvraagformulier voor basistoelage
Aanvraagformulier voor werkingstoelage
Aanvraagformulier voor toelage voor kadervorming
Aanvraagformulier voor toelage voor vorming
Aanvraagformulier voor toelage voor infrastructuur
Aanvraagformulier voor toelage voor projecten (1) / projecten (2)
Aanvraagformulier voor toelage voor kampvervoer

Meer informatie.

Je kan hier het volledige reglement nalezen.