AAA
rss

Buiten spelen

Dienst jeugd

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 390 29 01
jeugd@gavere.be

Speelterrein Sportdreef Gavere

Dit uitgestrekt speelterrein gelegen aan de Schelde is een waar speelparadijs voor onze kinderen.
Om een veilige en aangename speelomgeving te kunnen aanbieden worden de verouderde toestellen in 2016 vervangen.

Bij de aankoop van de toestellen besteedt men aandacht aan verschillende noden van kinderen.
We proberen verschillende spelprikkels te voorzien.

Voor elk wat wils dus...

Buiten spelen in eigen straat.

Een speelstraat is een openbare weg, of een stukje ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren worden omgetoverd tot een plek waar kinderen baas zijn. Een speelstraat bant immers het doorgaand verkeer uit de straat waardoor kinderen er zich naar hartelust en zonder zorgen kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat of mensen die een vergunning hebben mogen er ‘stapvoets' doorheen rijden.

Een speelstraat is tijdelijk, want enkel tijdens de schoolvakanties kunnen de bewoners van de straat zich kandidaat stellen. Ook slechts tijdens bepaalde uren, want een speelstraat kan alleen tussen 9u en 22u verkeersvrij gemaakt worden.

Om het doorgaand verkeer te weren krijgen de aanvragers een aantal hekken. Op de afgesproken tijdstippen kunnen ze die dan aan de toegangen van de straat plaatsen. Een speelstraathek is niet zomaar een hek: ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat'.

De inrichting van een speelstraat is de keuze van de bewoners van die straat. Hoe de bewoners met hun speelstraat omgaan, welke speelinfrastructuur er geplaatst wordt, welke activiteiten er zich ontplooien is allemaal afhankelijk van de plaatselijke creativiteit en inzet.  Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat.  Nog een reden dus om je kandidaat te stellen zodat jouw straat een speelstraat wordt.

Voorwaarden 

  • Enkel tijdens de schoolvakantievakantie
  • Er is een snelheidsbeperking van 50km/u of lager
  • De straat heeft een overheersende woonfunctie, zonder doorgaand verkeer, en wordt in het gemeentelijk mobiliteitsplan gecategoriseerd als een lokale weg type III.
  • Er is geen doorgaand verkeer in de straat.
  • Er is geen openbaar vervoer in de straat.

Een speelstraat kan georganiseerd worden…

  • Tijdens schoolvakanties, andere dan de zomervakantie: 1 aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen.
  • Tijdens de zomervakantie maximaal 2 aaneensluitende periodes van maximaal 14 dagen, al dan niet onmiddellijk volgend op elkaar.

Aanvragen

Wie?

Minstens 2 bewoners van de straat stellen zich verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de straatbewoners en het plaatsen van de signalisatie.

Hoe?

Vraag de nodige formulieren aan bij de jeugddienst of pluk deze website.
Dien deze minstens 30 dagen op voorhand in bij het gemeentebestuur.

Moet je toch in de straat?

Thuisverplegers, kinesisten, maaltijden aan huis, artsen, ...
Het gebeurt dat er toch diensten in de straat moeten kunnen.
Zij kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een vergunning hiervoor krijgen.
Het aanvraagformulier hiervoor vind u hier.

Documenten.

Reglement speelstraten.

Aanvraagformulier.

Vergunning.