AAA
rss

Jeugdraad

Dienst jeugd

De Poort - Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 390 29 01
jeugd@gavere.be

Opdracht

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan dat advies geeft aan het gemeentebestuur over alles wat kinderen, jongeren en jeugdwerk aanbelangt. Dit gebeurt op vraag van het gemeentebestuur of op initiatief van de jeugdraad zelf.

De jeugdraad geeft jongeren dan ook de kans actief deel te nemen aan het beleid. De jeugdraad kan het beleid en de beslissingen van het bestuur mee vorm geven en er op die manier voor zorgen dat de gemeente jeugdvriendelijker wordt.

Opdracht van de jeugdraad.

  • Het adviseren van de culturele aangelegenheden in artikel 4, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
  • Het actief stimuleren en adviseren van het jeugd(werk)beleid en het jeugdwelzijnsbeleid.

Samenstelling

Elke jeugdvereniging heeft zijn vertegenwoordigers binnen de jeugdraad.
Daarnaast zijn jongeren die niet uit een jeugdvereniging, maar uit eigen beweging en interesse lid willen worden meer dan welkom.

De schepen van jeugd is ook aanwezig bij de jeugdraad. Zij kan en mag echter geen lid zijn van de jeugdraad.
Dit wil zeggen dat de schepen geen stemrecht heeft. Soms kan haar aanwezigheid nuttig zijn zodat zij vragen kan beantwoorden en toelichting geven omtrent moeilijke onderwerpen. Daarnaast zorgt haaraanwezigheid ervoor dat ze zeer goed weet wat er leeft bij de jongeren.

Tot slot is ook de jeugdconsulente aanwezig bij de jeugdraad. Als gemeentelijk ambtenaar is zij geen lid van de jeugdraad, maar wel verantwoordelijk voor het secretariaat. Dit wil zeggen dat zij er voor zorgt dat het verslag geschreven wordt, dat de uitnodigingen en de agenda voor de vergadering verstuurd worden en dat er een vlotte informatiedoorstroom is naar het gemeentebestuur.

Bij het samenstellen van de jeugdraad moet men rekening houden met de man-vrouwverhouding. Het aantal leden van het ene geslacht mag nooit meer dan 2/3 van het totaal aantal leden van de jeugdraad zijn.

Vereniging

Vertegenwoordigers

Plaatsvervanger

200ste FOS De Vleermuis

Quinten De Smet

Thomas Callens

Scouts en Gidsen Asper

Bjarne Glorieus

JC Avalon

Tuur Dedeurwaerder

Robbe Carron

Amber Sabbe

Dries Wauters

JOC De Barst

Ewout Dechamps

Elien De Smet

Kunstatelier

Jos Hendrikx

Speelpleinwerking

Manon Declercq

Deskundige - geïnteresseerde jongere

Enya Caufrier

Ward Mergan

Thibaut Van de Walle

Waarnemende leden

Schepen van jeugd

Tanja Eeckhout

Deskundige jeugd

Freya Gheldof

Afdelingshoofd vrijetijdszaken

Alex Vertenten

Verslagen

2018-01-25

verslag vergadering 25 januari 2018

2018-02-22

verslag vergadering 22 februari 2018

2018-03-29

verslag vergadering 29 maart 2018

2018-05-31

verslag vergadering 31 mei 2018

2018-09-13

verslag vergadering 13 september 2018

2018-10-25

verslag vergadering 25 oktober 2018

2018-11-29

verslag vergadering 29 november 2018

2019-02-28

verslag vergadering 28 februari 2019

2019-04-25

verslag vergadering 25 april 2019

2019-05-23

verslag vergadering 23 mei 2019