AAA
rss

Gebruik van gemeentelijke materialen

Dienst cultuur en toerisme

De Poort, Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 80
fax 09 389 29 01
cultuur@gavere.be

Gaverse verenigingen of organisaties die wensen gebruik te maken van gemeentelijke materialen zoals vlaggen, vlaggenmasten, nadar of podia, moeten hun aanvraag tijdig en minstens één maand voor datum van hun activiteit schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen.
De aanvragen gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier. Dit is hier te downloaden.

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft ook een uitleendienst. Informatie over deze provinciale uitleendienst kunt u vinden op volgend internetadres.

http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten