AAA
rss

Klachten en meldingen

Reglement

Reglement inzake klachten en meldingen: klachtenreglement.

Een klacht indienen of een melding doen?

Klachten en meldingen kan je aan het gemeentebestuur overmaken door middel van een formulier. Je kan dit ook doen door gebruik te maken van het elektronische formulier.

Uw klacht/melding wordt onderzocht door de gemeentelijke diensten en indien nodig voorgelegd aan het college van burgemeester en schepen. U krijgt uiterlijk binnen de 45 kalenderdagen een antwoord op uw klacht of melding.

Klachten worden bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere.