AAA
rss

Klachten en meldingen

Reglement

Reglement inzake klachten en meldingen: klachtenreglement.

Een klacht indienen of een melding doen?

Klachten en meldingen kan je aan de gemeente of het OCMW overmaken door middel van een formulier. Je kan dit ook doen door gebruik te maken van het elektronische formulier.

Uw klacht/melding wordt onderzocht door de diensten en indien nodig voorgelegd aan het college van burgemeester en schepen of het vast bureau. U krijgt uiterlijk binnen de 45 kalenderdagen een antwoord op uw klacht of melding.

Klachten worden bezorgd aan:

  • voor de gemeente: het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 te 9890 Gavere.
  • voor het OCMW: het vast bureau, Markt 1 te 9890 Gavere