AAA
rss

Rechtspositie en deontologie

Gemeentepersoneel

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Besluit

Gecoördineerde versie

Rechtspositieregeling

10 september 2018

nvt

RPR

RECHTSPOSITIE

Deontologische code (is opgenomen in het arbeidsreglement)

10 september 2018

nvt

arbeidsreglement

arbeidsreglement

OCMW-personeel

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Besluit

Gecoördineerde versie

Rechtspositieregeling

3 oktober 2018

nvt

RPRO

RECHTSPOSITIE

Deontologische code (is opgenomen in het arbeidsreglement)

5 september 2018

nvt

arbeidsreglement

arbeidsreglement

x