AAA
rss

Recyclagepark

Contacteer ons

Brandweerstraat
9890 Gavere
tel. 09 384 76 03
milieu@gavere.be

Openingsuren

Voor extra sluitingsdagen raadpleeg steeds de ophaalkalender of klik hier !

1 april tot 30 september

di, wo, do en vr : 9-12u en 13 tot 18u (dinsdagvoormiddag enkel asbestafval) 

za: 9 - 12u en 13 -17u

1 oktober tot 31 maart:

di, wo, do, vr en za: 9 - 12u en 13 tot 17u (dinsdagvoormiddag enkel asbestafval)

de bezoekers krijgen toegang tot het recyclagepark tot een kwartier vóór sluitingstijd

Wat?

Het containerpark is een terrein waar u gesorteerd afval in de daartoe bestemde containers kan deponeren.

Voor wie?

Het gemeentelijk recyclagepark is enkel toegankelijk voor :

  • Inwoners van de gemeente Gavere , meer bepaald iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente, zij die een tweede verblijf hebben op het grondgebied van de gemeente Gavere (en die daarvoor ook de belasting op tweede verblijven betalen). Deze categorieën vormen de “particulieren”;

   *Indien afval wordt aangebracht namens personen die ‘onbekwaam’ zijn dat te doen (bv. ouderen die in een instelling verblijven,….) dient een ondertekende volmacht door de persoon die het afval aanlevert, te worden getoond met een kopie van de identiteitskaart op wiens naam het afval wordt aangeleverd.

   *Nabestaanden van een overledene die hier gedomicilieerd was, kunnen gedurende 6 maanden na het overlijden nog afval van het opruimen van de woning van de overledene aanleveren. Facturatie gebeurt op naam van één van de nabestaanden.

  • KMO’s waarvan de maatschappelijke zetel of een exploitatie-adres gevestigd is in de gemeente Gavere en die over een toegangspas beschikken bv. alle kleine en middelgrote ondernemingen, landbouwbedrijven, zelfstandige ondernemers, winkeliers, horeca-uitbaters,…, waarvan de maatschappelijke zetel of een exploitatiezetel gevestigd is in de gemeente Gavere. Deze categorieën vormen de “KMO’s”. Zo het aanbrengen gebeurt door derden, in opdracht van een KMO van de gemeente, dan dient deze derde de toegangspas van de betrokken KMO mee te brengen naar het recyclagepark.

  •  Scholen (= alle inrichtingen gelegen op het grondgebied van de gemeente Gavere die een of andere vorm van onderwijs verstrekken), verenigingen (= alle door de gemeente erkende verenigingen) en andere instellingen (instellingen die toelating verkrijgen van het College van Burgemeester en Schepenen om gebruik te maken van het recyclagepark bv. zorginstellingen) die over een toegangspas beschikken. Deze categorieën vormen de “instellingen”. Zo het aanbrengen gebeurt door derden, in opdracht van een instelling uit de gemeente, dan dient deze derde de toegangspas van de betrokken school of vereniging mee te brengen naar het recyclagepark.

  • Iedereen die op het grondgebied van Gavere een woning (ver)bouwt . Deze categorieën vormen de “bouwers”. De toegang is beperkt tot 2 jaar.

  • occasionele gebruikers : bezoekers aan het recyclagepark die van het college van burgemeester en schepenen om occasionele redenen toegang krijgen tot het recyclagepark (enkel in functie van liefdadigheidsdoeleinden).