AAA
rss

Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Organogram

organogram
Klik om te vergroten

De gemeentelijke diensten bestaan uit 4 afdelingen: 3 verticale afdelingen en 1 horizontale afdeling.

De afdeling interne zaken (in het lichtblauw) ondersteunt voornamelijk de verticale afdelingen die rechtstreeks diensten aanbieden aan de burger. Die diensten zijn geclusterd in 3 thematische groepen:

  • grondgebiedszaken dat vooral diensten aanbiedt die met het grondgebied te maken hebben van de gemeente;
  • vrijetijdszaken dat vooral diensten aanbiedt op vlak van jeugd, sport, cultuur, toerisme, erfgoed, ...;
  • burgerzaken dat vooral diensten aanbiedt die betrekking hebben op bevolking, burgerlijke stand en sociale zaken.

Daarnaast organiseert de gemeente ook basisonderwijs op 4 vestigingsplaatsen en beschikt ze over een vrijwilliger brandweerdienst.