AAA
rss

Asper

CD aspersluisGelegen op de vlakke linkeroever, heeft Asper zijn naam verbonden aan o.a. een groot Merovingisch grafveld.

De treinhalte en het belangrijke stuw sluizencomplex op de Bovenschelde. Het toekomstgerichte watertoerisme en de ecologische dimensie werden in het sluizenplan niet vergeten. De indrukwekkende hallenkerk van de St.Martinuskerk toont ons nog merkwaardige romaanse bouwresten, zowel binnen als buiten. Feestelijk is het jaarlijks ritueel van de aloude St. Martinusommegang, met de lokale ruitersvereniging op kop. Op het burgemeester Carlos Dierickxplein vind je de Kwintie terug, restant van de feodale vierschaar in Asper-Zingem, en ook de bronzen oud-burgemeester (2005). Op de grens met Zingem staat een voorbeeldig gerenoveerd godshuis uit de 19° eeuw.