AAA
rss

Gegevens

Op deze pagina vind je:

Administratieve gegevens

Provincie: Oost-Vlaanderen
Bestuurlijk en Gerechtelijk arrondissement: Gent
District: Lochristi
Kanton: Oosterzele

Statistische gegevens

Bent u op zoek naar statistieken over Gavere? Dan kan u terecht op de website www.lokalestatistieken.be! U vindt er kant-en-klare rapporten over diverse beleidsdomeinen, maar u kan er ook zelf rapporten maken. Bovendien kan u er ook cijfers opvragen van en vergelijken met andere gemeenten of provincies en dit voor het volledige Vlaams gewest. Zeker een bezoekje waard dus.

Op deze website kan je onder andere de gemeentelijke profielschets terugvinden.

Demografische gegevens

Bevolking en Burgerlijke Stand 2017.

Bevolkingsevolutie tussen 1978 en 2017

JAAR

MANNEN

VROUWEN

TOTAAL

Aantal inwoners op 31/12/1978

4.649

4.787

9.436

Aantal inwoners op 31/12/1980

4.808

4.993

9.801

Aantal inwoners op 31/12/1985

5.070

5.310

10.380

Aantal inwoners op 31/12/1990

5.321

5.503

10.824

Aantal inwoners op 31/12/1995

5.677

5.789

11.466

Aantal inwoners op 31/12/2000

5.863

6.011

11.874

Aantal inwoners op 31/12/2005

5.914

6.090

12.004

Aantal inwoners op 31/12/2010

6.132

6.322

12.454

Aantal inwoners op 31/12/2015

6.282

6.398

12.680

Aantal inwoners op 31/12/2016

6.300

6.468

12.768

2017

Opneming in de registers

Geboorten

47

56

103

Immigratie

351

320

671

Totaal

398

376

774

Afvoeren van de registers

Overlijdens

64

51

115

Emigratie

325

336

661

Totaal

389

387

776

Resultaat 2017

+9

-11

-2

Aantal inwoners op 31/12/2017

6.309

6.457

12.766

2. Aantal inwoners per deelgemeente op 31/12/2017

WIJK

BELG/VROUW

BELG/MAN

VREEMD/VROUW

VREEMD/MAN

TOTAAL

ASPER

2.236

2.172

39

35

4.482

BAAIGEM

295

277

6

3

581

DIKKELVENNE

1.128

1.111

30

22

2.290

GAVERE

1.411

1.337

36

32

2.816

SEMMERZAKE

760

774

11

5

1.550

VURSTE

493

524

12

17

1.046

TOTAAL

6.323

6.195

134

114

12.766

3. Burgerlijke Stand 2017

GEBOORTEN

103

ERKENNINGEN

46

ADOPTIE

1

NATIONALITEITSKEUZE

4

HUWELIJKEN

69

ECHTSCHEIDINGEN

16

OVERLIJDENS

115

Oppervlakte van de gemeente: 3.134 ha 59 a 12 ca

Geografische gegevens

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) biedt via zijn Geo-loketten heel wat interessante informatie aan die thematisch worden gevisualiseerd op kaart. Een andere nuttige bron van geografische informatie is Geopunt.

Door op de onderstaande linken te klikken kom je onmiddellijk op de kaart voor de gemeente Gavere terecht.

Kaart

Link

Algemene en bijzonder plannen van aanleg

Klik hier

Bedrijventerreinen

Klik hier

Beschermd erfgoed

Klik hier

Biologische waardering

Klik hier

Bodemgebruik

Klik hier

Bodem

Klik hier

Bossen en speelzones in bossen

Klik hier

Databank ondergrond Vlaanderen

Klik hier

Digitaal hoogtemodel Vlaanderen

Klik hier

Ecosysteemkwetsbaarheid

Klik hier

Gebieden van het VEN en het IVON

Klik hier

Gemeentefinanciën 2000

Klik hier

Gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen

Klik hier

Gewestplan

Klik hier

Grootschalig Referentiebestand (GRB)

Klik hier

IKONOS-satellietbeelden

Klik hier

Intercommunales

Klik hier

Kleurenotho

Klik hier

Landschapsatlas

Klik hier

Natura 2000

Klik hier

Overstromingskaarten

Klik hier

Recht van voorkoop

Klik hier

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Klik hier

Stratengids

Klik hier

Vlaamse Hydrografische Atlas

Klik hier

Vogelatlas

Klik hier

Waterkwaliteit

Klik hier

Watertoets

Klik hier