AAA
rss

Andere reglementen

Reglementen van de gemeenteraad

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Huishoudelijk reglement en deontologische code

25 februari 2019

28 februari 2019

reglement en code

Arbeidsreglement gemeentelijke basisscholen De Vierklaver

24 juni 2019

26 juni 2019

GBS De Vierklaver A

GBS De Vierklaver BGV

Schoolreglement en afsprakennota gemeentelijke basisscholen De Vierklaver

Gedeeltelijke vernietiging van het besluit door de gouverneur op 26 augustus 2019, voor wat betreft punt 5, laatste zin van het schoolreglement.

24 juni 2019

26 juni 2019

schoolreglement

afsprakennota

Participatie

21 oktober 2019

4 november 2019

reglement

Reglementen van de OCMW-raad

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Karweidienst

25 maart 2019

29 maart 2019

karweidienst

Huishoudelijk reglement en deontologische code

28 januari 2019

31 januari 2019

huishoudelijk reglement

Reglementen van het college van burgemeester en schepenen

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Huishoudelijk reglement en deontologische code

25 februari 2019

28 februari 2019

reglement en code

Reglementen van het vast bureau

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Huishoudelijk reglement en deontologische code

25 februari 2019

28 februari 2019

reglement en code

Reglementen van de burgemeester

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage