AAA
rss

Belastingen en retributies

Belastingen

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Opcentiemen op de Vlaamse heffing op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen - vaststellen aanslagvoet 2018-2019

24 april 2017

n.v.t.

Opcentiemen op de Vlaamse heffing

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

24 april 2017

n.v.t.

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Belasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) op het gemeentelijke recyclagepark en het weghalen van huisvuil

23 januari 2017

Belasting op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark en het weghalen van huisvuil

Belasting op standplaatsen van kermissen

18 december 2013

n.v.t.

Belasting op standplaatsen van kermissen

Belasting op nachtwinkels

18 december 2013

n.v.t.

Belasting op nachtwinkels

Belasting op economische activiteit

21 december 2015

n.v.t.

Belasting op het uitoefenen van een economische activiteit

Belasting op omgevingsdossiers

26 juni 2017

n.v.t.

Belasting op omgevingsdossiers

Belasting op het opruimen van sluikstortingen

18 december 2013

Belasting op het opruimen van sluikstortingen

Belasting op tweede verblijven

21 december 2015

n.v.t.

Belasting op tweede verblijven - vaststellen

Belasting op standplaatsen voor ambulante activiteiten

26 maart 2018

n.v.t.

Belasting op de standplaatsen voor het uitvoeren van ambulante activiteiten

Belasting op de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

21 december 2015

n.v.t.

Belasting op leegstand

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater

18 december 2013

n.v.t.

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater en afvalwater

Retributies

Onderwerp

Datum besluit

Datum bekendmaking

Bijlage

Retributie op een abonnement op een wekelijkse standplaats voor het uitvoeren van ambulante activiteiten

26 maart 2018

n.v.t.

Retributie op een abonnement op een wekelijkse standplaats voor het uitvoeren van ambulante activiteiten

Retributie op de diensten van de bibliotheek

24 april 2017

n.v.t.

Retributie voor de terugvordering van de kosten van de door de gemeentelijke openbare bibliotheek verrichtte diensten

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke sporthallen

28 februari 2011

n.v.t.

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke sporthallen

Retributie op huwelijken

3 september 2007

n.v.t.

Retributie op het voltrekken van huwelijken

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein

21 november 2016

n.v.t.

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Retributie voor schoolmaaltijden

23 juni 2014

n.v.t.

retributie schoolmaaltijden

Retributie op de kinderopvang

22 februari 2016

n.v.t.

Retributie op de kinderopvang

Retributie op het huren van fietsen

25 januari 2010

n.v.t.

Retributie op het huren van fietsen

Retributie op de verkoop van toeristische informatieve producten

22 maart 2010

n.v.t.

CBS_18_10_22_vaststellen tarieven toeristische producten

Retributie op de verkoop van een urnenkelder

18 december 2013

n.v.t.

Retributie voor lijkbezorging en grafconcessies

CBS_19_01_14 Tarief urnenkelders

Retributie op de verkoop van een grafkelder

18 december 2013

n.v.t.

Retributie voor lijkbezorging en grafconcessies

CBS_19_01_14 Tarief grafkelders

Retributie op de speelpleinwerking en de daguitstappen georganiseerd door de jeugddienst

22 juni 2015

n.v.t.

Retributie op de gemeentelijke speelpleinwerking en de daguitstappen georganiseerd door de jeugddienst

Retributie op de verkoop van dranken en versnaperingen

22 december 2014

n.v.t.

Retributie op de verkoop van dranken en versnaperingen

Retributie op de verkoop van publiciteitsruimte

28 mei 2012

n.v.t.

Retributie op de verkoop van publiciteitsruimte

Retributie op de deelname aan sportkampen

24 maart 2014

n.v.t.

Retributie op de deelname aan sportkampen

Retributie op de afgifte van restafvalzakken

24 maart 2014

n.v.t.

Retributie op de afgifte van restafvalzakken

Retributie op de verhuur van terreinen, infrastructuur en materialen naar aanleiding van bijzondere gemeentelijke evenementen

23 juni 2014

n.v.t.

Retributie op de verhuur van terreinen en materialen bij gemeentelijke evenementen

Retributie op de verkoop van kaartlezers

22 juni 2015

n.v.t.

Retributie op de verkoop van kaartlezers

Retributie op de afgifte van een bijkomende mechanische of elektromechanische sleutel voor een gemeentelijk gebouw

25 februari 2019

27 februari 2019

Retributie op de afgifte van een bijkomende mechanische of elektromechanische sleutel voor een gemeentelijk gebouw

Retributie op ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke technische diensten om een schadegeval te herstellen of om een geringe aanpassing uit te voeren aan het gemeentelijk openbaar domein

25 maart 2019

27 maart 2019

Retributie op ambtshalve en/of noodzakelijke tussenkomsten van de gemeentelijke technische diensten om een schadegeval te herstellen of om een geringe aanpassing uit te voeren aan het gemeentelijk openbaar domein

Retributie voor lijkbezorging en grafconcessies

29 april 2019

2 mei 2019

Retributie voor lijkbezorging en grafconcessies

Retributie op de invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

21 oktober 2019

24 oktober 2019

Retributie op de invorderingskosten van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve sancties

x