AAA
rss

Beleid

Beleidsperiode 2020-2025

Omgevingsanalyse 2020-2025

Omschrijving

Bijlage

Inhoudstafel

000000_omgevingsanalyse

Bestuursakkoord

020100_bestuursakkoord

Inspiratienota

020200 inspiratienota

Bevolkingsbevraging

030101_burgerbevraging

Gesprekstafels

030102_gesprekstafels

Adviezen

030201_advies_cultuur

030202_advies_toerisme_erfgoed
030203_advies_jeugd
030204_advies_sport
030206_advies_leefmilieu
030207_advies_verkeer_mobiliteit
030208_advies_HuisvanhetKind
030209_advies_ruimtelijke_ordening

Gemeentemonitor

040100_Gemeentemonitor

Individueel financieel profiel

040200_IFP 2018 GB Gavere

Meerjarenplan 2020-2025 (vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019, gepubliceerd op de website op 17 december 2019)

Beleidsperiode 2014-2019

jaarrekening OCMW 2018 (vastgesteld door de OCMW-raad van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 3 mei 2019)

jaarrekening gemeente 2018 (vastgesteld door de gemeenteraad van 24 juni 2019, gepubliceerd op de website op 27 juni 2019)