AAA
rss

Beleid

Beleidsperiode 2020-2025

Inspiratienota managementteam 2020-2025

Het managementteam maakte in aanloop van het meerjarenplan 2020-2025 een inspiratienota met meer dan 100 voorstellen voor de nieuwe beleidsperiode.De integrale inspiratienota (of de samenvatting) kan je hier downloaden:

.

Beleidsperiode 2014-2019

meerjarenplanaanpassing nr. 5 2014-2021 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2018, gepubliceerd op de website op 7 december 2018)

budget 2019 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2018, gepubliceerd op de website op 7 december 2018)

budgetwijziging 1/2019 (vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2019, gepubliceerd op de website op 28 februari 2019)

jaarrekening OCMW 2018 (vastgesteld door de OCMW-raad van 29 april 2019, gepubliceerd op de website op 3 mei 2019)

budgetwijziging OCMW 1/2019 (vastgesteld door de OCMW-raad van 21 oktober 2019, gepubliceerd op de website op 31 oktober 2019)

jaarrekening gemeente 2018 (vastgesteld door de gemeenteraad van 24 juni 2019, gepubliceerd op de website op 27 juni 2019)