AAA
rss

Besturen van de erediensten

Geloofsgemeenschappen

Overzicht van de katholieke kerkgemeenschappen.

Kerkenbeleidsplan

kerkenbeleidsplan
Klik om te vergroten
De gemeente en het centraal kerkbestuur Gavere denken samen na over de toekomst van de 6 parochiekerken in Gavere. De langetermijnvisie wordt neergeschreven in een kerkenbeleidsplan. Het beschikken over dergelijk kerkenbeleidsplan is een voorwaarde voor toekomstige subsidiëring van onderhouds- of restauratiewerken aan beschermde en niet-beschermde kerken.

Het kerkenbeleidsplan ligt tussen 1 juni en 30 juni ter inzage tijdens de openingsuren van het administratief centrum (dienst secretariaat). De conclusies en het besluit van het kerkenbeleidsplan zijn ook digitaal te raadplegen.

Ideeën of bedenkingen kunnen meegedeeld worden aan tina.verschueren@veneco.be.