AAA
rss

Intergemeentelijke samenwerking

Overzicht

Naam

Vorm

Statuten

Mandaten

Wijzigingen lopend jaar

Benedenscheldebekken

sui generis

decreet integraal waterbeleid

Vertegenwoordiger: Peggy Demoor, schepen

Plv. vertegenwoordiger: Christophe De Boever, schepen

GR 28/02/2019

p/a Anna Bijnsgebouw

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44

2018 Antwerpen

T 03 224 67 09

F 03 224 67 05

benedenschelde-sec@wenz.be

www.integraalwaterbeleid.be

Bovenscheldebekken

sui generis

decreet integraal waterbeleid

Vertegenwoordiger: Peggy Demoor, schepen

Plv: Christophe De Boever, schepen

GR 28/02/2019

p/a Waterwegen en Zeekanaal NV

Guldensporenpark 105

9820 Merelbeke

secretariaat.bovenscheldebekken@wenz.be

www.integraalwaterbeleid.be

Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland

vereniging zonder winstoogmerk

CBE statuten

Vertegenwoordiger AV: Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

GR 28/01/2019

p/a Kolveniersgang 133

9000 Gent

t 09 224 24 12

info@cbe11.be

www.basiseducatie.be

Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen

vereniging zonder winstoogmerk

samenwerkingsovereenkomst CGG

Keizesplein 4
9300 Aalst

Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco)

dienstverlenende vereniging

oprichting

statuten Veneco

Vertegenwoordiger AV: Denis Dierick, burgemeester

Plv. vertegenwoordiger AV: Christophe De Boever, schepen

Lid RvB/deskundige: Christine De Cooman, gemeenteraadslid

Lid kredietcommissie Vlaamse Energielening: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

Plv. lid kredietcommissie Vlaamse Energielening: Dieter Demets, gemeenteraadsvoorzitter

OCMW-lid kredietcommissie: Stany Schamp, lid bijzonder comité voor de sociale dienst

OCMW-lid kredietcommissie: Pascale Bottequin, lid bijzonder comité voor de sociale dienst

Vertegenwoordiger Vervoerregioraad: Christophe De Boever, schepen

Plv. vertegenwoordiger Vervoerregioraad: Denis Dierick, burgemeester

GR 28/01/2019

OR 25/02/2019

Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen

t 09 251 22 22

f 09 251 22 28

info@veneco.be

www.veneco.be

Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen West

in oprichting

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)

vzw

Statuten versie 20/06/17

Zefier

cvba

statuten

Vertegenwoordiger AV: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger AV: Paul Carion, gemeenteraadslid

GR 25/02/2019

Koning Albert II laan 37

1030 Brussel

t 09/263 41 69 (Philippe Rossie, directeur)

info@zefier.be

Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest)

opdrachthoudende vereniging

oprichting

statuten

Vertegenwoordiger AV: ...

Plv. vertegenwoordiger AV: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

Vertegenwoordiger RBC Oost & RvB: Christophe De Boever, schepen

GR 25/02/2019

p/a President Kennedypark 12

8500 Kortrijk

www.gaselwest.be

Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) Westlede

opdrachthoudende vereniging

oprichting

statuten 2018

Vertegenwoordiger AV: Peggy Demoor, schepen

Plv. vertegenwoordiger AV: Denis Dierick, burgemeester

GR 28/01/2019

p/a Smalle Heerweg 60

9080 Lochristi

t 09 355 51 78

f 09 355 62 63

info@westlede.be

www.westlede.be

Intergemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV)

opdrachthoudende vereniging

oprichting

statuten

Vertegenwoordiger AV: Paul Carion, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger AV: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

25/02/2019

p/a Stropkaai 14

9000 Gent

Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM)

opdrachthoudende vereniging

oprichting

statuten IVM

Vertegenwoordiger AV: Dieter Demets, gemeenteraadsvoorzitter

Plv. vertegenwoordiger AV: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

Lid RvB: Peggy Demoor, schepen

Plv. lid RvB: Roland De Bosscher

GR 28/01/19

p/a Sint-Laureinsesteenweg 29

9900 Eeklo

t 09 377 82 11

f 09 378 18 44

ivm@ivmmilieubeheer.be

www.ivmmilieubeheer.be

Interlokale vereniging Basisonderwijs Gavere/Merelbeke

interlokale vereniging (tot 31/08/2020)

overeenkomst scholengemeenschap

Vertegenwoordiger beheerscomité: Peter Declercq, schepen

Plv. vertegenwoordiger beheerscomité: Denis Dierick, burgemeester

GR 25/03/19

p/a Baaigemstraat 26

(scholengemeenschap)

9890 Gavere

Interlokale vereniging Burensportdienst Leiestreek

interlokale vereniging

overeenkomst burensportdienst

Vertegenwoordiger beheerscomité: Dirk Martens, schepen

Plv. vertegenwoordiger beheerscomité: Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

Vertegenwoordiger technische commissie: Philippe Flement, deskundige sport

GR 25/02/2019

p/a sportcomplex Palaestra

Kanstanjelaan 35

9800 Deinze

t 09 381 96 60

f 09 381 96 59

Interlokale vereniging ZOVLA

interlokale vereniging

overeenkomst ZOVLA

Vertegenwoordiger beheerscomité: Dirk Martens, schepen

Plaatsvervangend vertegenwoordiger beheerscomité: Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

25/03/19

p/a Kasteeldreef 48

9890 Gavere

statuten ZOVLA

zovla@bibliotheek.be

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + (Logo Gezond +)

vereniging zonder winstoogmerk

hernieuwing erkenning van 01/01/16 tot 01/01/22

LOGO Gezond + statuten

Vertegenwoordiger: Tanja Eeckhout, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Plv. vertegenwoordiger: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

GR 28/01/19

p/a Baudelokaai 8

9000 Gent

t 09 235 74 20

logo@gezondplus.be
www.logogezondplus.be

Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)

vereniging zonder winstoogmerk

Statuten060316

p/a Kalandeberg 1

9000 Gent

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

vereniging zonder winstoogmerk

oprichting

statuten

Vertegenwoordiger AV: Peter Declercq, schepen

GR 25/02/2019

p/a Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

t 02 506 41 50

f 02 502 12 64

info@ovsg.be

www.ovsg.be

Platform Omgeving Leie-Schelde (POLS)

projectvereniging

oprichting

POLS Statuten

Stemgerechtigd lid: Dirk Martens, schepen

GR 28/01/19

Tolpoortstraat 79

9800 Deinze

t 09 386 78 86

info@egcleieschelde.be

Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO)

vereniging zonder winstoogmerk

RATO statuten

Vertegenwoordiger AV: Dieter Demets, gemeenteraadsvoorzitter

Plv. vertegenwoordiger AV: Peggy Demoor, schepen

GR 28/01/2019

W. Wilsonplein 2

9000 Gent

t 09 267 87 43

rato@oost-vlaanderen.be

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA)

vereniging zonder winstoogmerk

RLVA - statuten

Vertegenwoordiger AV: Peggy Demoor, schepen

Plv. AV: Denis Dierick, burgemeester

Kandidaat RvB: Dieter De Mets, gemeenteraadsvoorzitter

GR 25/02/2019

p/a Veemarkt 27

9600 Ronse

t 055 20 72 65
f 055 20 61 87 

info@rlva.be

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Volkshaard

CVBA met een sociaal oogmerk

statuten

Vertegenwoordiger AV: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

Plv. AV: Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

GR 28/01/2019

GR 25/02/2019

Ravensteinstraat 12

SHM erkend door de VMSW onder nr. 416

9000 Gent

t 09 223 50 45

f 09 233 06 23

info@volk.woonnet.be
www.volkshaard.be

Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk

CVBA

statuten

Vertegenwoordiger raad van bestuur:

Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

Vertegenwoordiger AV: Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger AV: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

GR 28/01/2019

GR 25/02/2019

Ravensteinstraat 12

SHM erkend door de VMSW onder nr. 983

9000 Gent

t 09 265 82 58

info@volk.woonnet.be
www.klehetvolk.be

Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen

CVBA met een sociaal oogmerk

Sint Jozefplein 8

9700 Oudenaarde

t 055 31 62 14 of 055 31 39 15

info@shmvlaamseardennen.be
www.shmvlaamseardennen.be

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde (SVK)

Vereniging onderworpen aan titel VIII OCMW-decreet

oprichtingsakte

statuten

Leden AV:

Peggy Demoor, schepen

Steffi Beyaert, gemeenteraadslid

Tanja Eeckhout, schepen

Lid RvB: Tanja Eeckhout, schepen

OR 28/01/2019

Zwanestraat 30

9810 Nazareth

t 09 382 81 10

f 09 382 81 11

Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen

Vertegenwoordiger regioraad: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger regioraad: Christophe De Boever, schepen

GR 25/03/19

Gentsesteenweg 1B

9520 Vlierzele

t 053 60 77 00

info@streekoverlegzov.be

www.streekoverlegzov.be

Toerisme Oost Vlaanderen

vereniging zonder winstoogmerk

2015 statuten Toerisme Oost-Vlaanderen

Vertegenwoordiger AV: Dirk Martens, schepen

Plv. vertegenwoordiger AV: Denis Dierick, burgemeester

GR 25/02/2019

W. Wilsonplein 2

9000 Gent

t 09 267 70 70

toerisme@oost-vlaanderen.be
www.tov.be

Toerisme Vlaamse Ardennen

vereniging zonder winstoogmerk

TVA vzw statuten

Vertegenwoordiger AV: Dirk Martens, schepen

Plv. AV: Denis Dierick, burgemeester

GR 25/02/2019

p/a Veemarkt 27

9600 Ronse

toerisme.vlaamseardennen@oost-vlaanderen.be

www.toerismevlaamseardennen.be

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)

opdrachthoudende vereniging

oprichtingsakte

statuten

Vertegenwoordiger AV: Paul Carion, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger AV: Christine De Cooman, gemeenteraadslid

Lid regionaal adviescomité domeindiensten: Denis Dierick

GR 25/02/2019

p/a Stropkaai 1

9000 Gent

t 078 35 35 99

f 09 222 91 11

info@water-link.be

www.water-link.be

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (TMVS)

dienstverlenende vereniging

oprichtingsakte

statuten

Vertegenwoordiger AV: Christine De Cooman, gemeenteraadslid

Plv. vertegenwoordiger AV: Paul Carion, gemeenteraadslid

GR 25/02/2019

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

vereniging zonder winstoogmerk

statuten

Vertegenwoordiger AV: Dieter De Mets, gemeenteraadsvoorzitter

Plv. AV: Tanja Eeckhout, schepen - voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

GR 25/02/2019

Paviljoenstraat 9

1030 Brussel

t 02 211 55 00

f 02 211 56 00

info@vvsg.be

www.vvsg.be

Wijkwerkorganisatie Leie & Schelde

projectvereniging

oprichting

statuten Wijk-Werken Leie en Schele - gewijzigd per 20181128

Lid RvB: Roland De Bosscher, gemeenteraadslid

Plv. lid RvB: Jean-Pierre Sprangers, gemeenteraadslid

GR 28/01/2019

Hundelgemsesteenweg 353

9820 Merelbeke