AAA
rss

College/vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen neemt het dagelijks bestuur waar van de gemeente en is belast met de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het vast bureau doet hetzelfde voor het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Aanverwante onderwerpen