AAA
rss

Gemeenteraad: commissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die de vergaderingen van de gemeenteraad voor een of meerdere beleidsthema's voorbereiden.

De volgende commissies zijn actief:

Gemeenteraadscommissie "algemeen beleid"

De commissie bereidt de besluitvorming van de raad voor en waakt in het bijzonder over de afstemming van het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op het gemeentelijk beleid.

De commissie is als volgt samengesteld:

STEMGERECHTIGDE LEDEN:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Tanja Eeckhout, Jean-Pierre Sprangers, Roland De Bosscher
 • Gavere Durft/ NV-A: Ankie D'Hollander, Pierre Penninck, Karel Hubau
 • CD&V: Dirk Martens
 • Groen: Nele Melkebeke

RAADGEVENDE LEDEN

 • sp.a: Peggy Demoor

Deontologische commissie

De commissie waakt over de deontologische rechten en plichten van de raadsleden van zowel gemeente als OCMW.

De commissie is als volgt samengesteld:

STEMGERECHTIGDE LEDEN:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Roland De Bosscher, Christine De Cooman, Tanja Eeckhout
 • Gavere Durft/ NV-A: Nadine De Stercke, Wim Malfroot en Karel Hubau
 • CD&V: Steffi Beyaert
 • Groen: Nele Melkebeke

RAADGEVENDE LEDEN

 • sp.a: Peggy Demoor

Tuchtcommissie

De commissie is bevoegd voor de tuchtprocedures tegen personeelsleden waarvoor de gemeenteraad optreedt als aanstellende overheid.

De commissie is als volgt samengesteld:

STEMGERECHTIGDE LEDEN:

 • Open VLD-VOG: Denis Dierick, Peter Declercq, Tanja Eeckhout, Dieter De Mets
 • Gavere Durft/ NV-A: Isabelle Tuypens, Luc Goemaere, Veronique Dedeyne
 • CD&V: Dirk Martens
 • Groen: Jef Vermaere

WAARNEMENDE LEDEN

 • s.pa: Peggy Demoor

Data, agenda's en verslagen

Hieronder kan je de data, agenda's en verslagen van de gemeenteraadscommissies raadplegen.

2019

Datum

Agenda

Verslag

4 november 2019

GRC algemeen beleid 19 11 04

28 november 2019

GRC algemeen beleid 19 11 28