AAA
rss

Verslagen

Afdeling interne zaken

Markt 1
9890 Gavere
tel. 09 389 29 00
fax 09 389 29 01
administratie@gavere.be

Besluitenlijst van burgemeester

Hieronder kan je de besluitenlijsten van de burgemeester raadplegen. De reglementen van de burgemeester kan je raadplegen in de rubriek 'Beleid'.

datum besluit

datum bekendmaking

besluitenlijst

9 januari 2019

18 januari 2019

BG 19 01 09

11 januari 2019

18 januari 2019

BG 19 01 11

14 januari 2019

18 januari 2019

BG 19 01 14

25 januari 2019

29 januari 2019

BG 19 01 25

5 februari 2019

6 februari 2019

BG 19 02 05

7 februari 2019

11 februari 2019

BG 19 02 07

13 februari 2019

15 februari 2019

BG 19 02 13

25 februari 2019

27 februari 2019

BG 19 02 25

4 maart 2019

6 maart 2019

BG 19 03 04

8 maart 2019

12 maart 2019

BG 19 03 08

11 maart 2019

12 maart 2019

BG 19 03 11

21 maart 2019

27 maart 2019

BG 19 03 21

29 maart 2019

1 april 2019

BG 19 03 29

3 april 2019

8 april 2019

BG 19 04 03

23 april 2019

24 april 2019

BG 19 04 23

29 april 2019

2 mei 2019

BG 19 04 29

24 mei 2019

27 mei 2019

BG 19 05 24

28 mei 2019

3 juni 2019

BG 19 05 28

4 juni 2019

9 juni 2019

BG 19 06 04

18 juni 2019

20 juni 2019

BG 19 06 18

19 juni 2019

20 juni 2019

BG 19 06 19

5 juli 2019

10 juli 2019

BG 19 07 05

23 juli 2019

26 juli 2019

BG 19 07 23

25 juli 2019

29 juli 2019

BG 19 07 25

29 augustus 2019

5 september 2019

BG 19 08 29

4 september 2019

10 september 2019

BG 19 09 04

16 september 2019

20 september 2019

BG 19 09 16

8 oktober 2019

9 oktober 2019

BG 19 10 08

14 oktober 2019

17 oktober 2019

BG 19 10 14

17 oktober 2019

17 oktober 2019

BG 19 10 17

23 oktober 2019

28 oktober 2019

BG 19 10 23

25 oktober 2019

28 oktober 2019

BG 19 10 25

4 november 2019

6 november 2019

BG 19 11 04

Besluitenlijst van de voorzitter van het vast bureau

Hieronder kan je de besluitenlijsten van de voorzitter van het vast bureau raadplegen.

datum besluit

datum bekendmaking

besluitenlijst

Inzage en klachten

Wie inzage wenst te nemen van een op de besluitenlijst vermelde beslissing, kan hiervoor contact opnemen met de afdeling interne zaken, dienst administratieve organisatie (zie contactgegevens bovenaan).

Tegen een besluit van de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid.
U kan op de volgende wijze een klacht indienen:

Meer informatie over het indienen van klachten vind je op de Klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.