AAA
rss

Speelpleinwerking EHBO en verzekering

Een grote groep kinderen speelt samen...
Lachen, gieren, brullen, al eens onschuldig trekken en duwen...
En plots komen de traantjes.

Hoe goed het toezicht ook georganiseerd wordt, een ongelukje is snel gebeurd.

Een blauwe plek, schaafwonde, splinter of insectenbeet, onze moni's zijn hierop voorzien en beschikken over een EHBO-koffer.

In geval van erstige ongevallen worden de ouders verwittigd en/of medische hulp ingeroepen.
Om het de monitoren en/of artsen makkelijker te maken de nodige zorgen toe te dienen is een degelijk ingevulde persoonlijke fiche gewenst.

Alle persoonlijke en medische info wordt uiteraard verwerkt met de nodige discretie.

JD SPW eendje IMG_8914_c
Klik om te vergroten
Zowel de kinderen als monitoren zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen,
de behandelende arts dient hiervoor een formulier in te vullen.
Deze zijn op te vragen bij de hoofdmonitoren en/of jeugdconsulente.