AAA
rss

Algemene informatie


Groepsindeling

Elke leeftijdsgroep kent eigen noden en behoeften. Als monitorenteam en organisatoren willen we daar intens op inspelen.
Daarom worden de kinderen onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Klik hier voor een overzichtje van de leeftijdsgroepen!


Warme maaltijden

Tijdens de zomervakantie is er de mogelijkheid om een gevarieerde warme maaltijd te nuttigen. De toeslag per maaltijd bedraagt 3 euro voor kleuters en 3,5 euro voor lagerschoolkinderen.

Catering: Scolarest.


EHBO en verzekeringen

Hoe goed het toezicht ook georganiseerd wordt, een ongelukje is snel gebeurd.

Een blauwe plek, schaafwonde, splinter of insectenbeet, onze moni's zijn hierop voorzien en beschikken over een EHBO-koffer.

In geval van ernstige ongevallen worden de ouders verwittigd en/of medische hulp ingeroepen.

Zowel de kinderen als monitoren zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Formulieren voor de verzekering zijn te verkrijgen bij de hoofdmonitoren en de jeugddienst. 

Om het de monitoren en/of artsen makkelijker te maken de nodige zorgen toe te dienen is een degelijk ingevulde persoonlijke fiche gewenst.
Alle persoonlijke en medische info wordt uiteraard verwerkt met de nodige discretie.


Huishoudelijk reglement

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk reglement. Bij de eerste aankomst op het speelplein zal de verantwoordelijke van het ingeschreven kind dit huishoudelijk reglement ondertekenen.


Contact

De speelpleinwerking gaat door in de lokalen van GBS De Vierklaver.

Middelwijk 9
9890 Gavere

Tijdens de werking zijn de hoofdmonitor en hulphoofdmonitor te bereiken op deze nummers:


0472 55 33 28  

Let wel. De oproepen worden enkel beantwoord op dagen dat er speelpleinwerking wordt ingericht (niet op sluitingsdagen) tijdens de openingsuren (7.30u - 18.00u).

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds de jeugddienst contacteren:

De Poort
Markt 1
9890 Gavere
jeugd@gavere.be
09 389 29 80