AAA
rss

Speelpleinwerking - voor wie?

Elke leeftijdsgroep kent eigen noden en behoeften. Als monitorenteam en organisatoren willen we daar intens op inspelen.
Daarom worden de kinderen onderverdeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Deze indeling geldt voornamelijk in de zomervakantie. Tijdens de paasvakantie is het aantal kinderen beperkter en worden de kinderen in twee groepen onderverdeeld: lagere school en kleuters.

Bij het inschrijven worden deze groepen u niet aangeboden.
Wij maken de onderverdeling zelf.


GROEP 1: DE BIJENKORF

Kinderen van ten volle 2,5 jaar tot 4 jaar
Locatie: GBS Vierklaver - Middelwijk 9, Gavere

Tijdens de zomervakantie worden de jongste kinderen opgevangen in een aparte ruimte, aangepast aan hun noden.
Enthousiaste monitoren, met een hart voor kleuters, begeleiden de kinderen tijdens hun spel en stimuleren hen hun spel uit te breiden. Regelmatig zullen de monitoren ook activiteiten aanbieden waarbij de kinderen iets kunnen knutselen, een nieuw bewegingsspel spelen, enz…
Een belangrijk deel van de aandacht gaat naar de lichamelijke verzorging van de kinderen (toiletbezoek, hulp bij maaltijden, …). Daarnaast wordt tevens ook aandacht besteed aan de psychische gezondheid van de kinderen (bijstaan bij het afscheid van de ouders, oplossingen aanbieden bij kleine onderlinge conflicten, …)

groep bijenkorf

GROEP 2: DE SPEELBEESTEN

Kinderen van 5 tot 6 jaar
Locatie: GBS Vierklaver - Middelwijk 9, Gavere

Naast momenten van vrije spelkeuze worden er tal van activiteiten aangeboden door de monitoren. Deze activiteiten stimuleren kinderen in het samen spelen, grenzen verleggen, uitdagingen durven aangaan.
Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de motorische en cognitieve mogelijkheden van de groep.

groep speelbeesten
Klik om te vergroten

GROEP 3: DE RAVOTTERS

Kinderen van 7 tot 9 jaar
Locatie: GBS Vierklaver - Middelwijk 9, Gavere

Het aanbod aan spelen wordt verder uitgebreid en uitgediept. De kinderen worden blijven gestimuleerd om hun grenzen af te tasten en te verleggen.

groep vliegeniers

GROEP 4: DE VLIEGENIERS

Kinderen van 10 tot 12 jaar
Locatie: GBS Vierklaver - Middelwijk 9, Gavere

De vliegeniers kunnen in overleg met de monitoren hun programma zelf mee vorm geven.

INCLUSIE: INCLU-WADDE?

Tijdens de vakantieopvang – speelpleinwerking zijn ook kinderen met een beperking of handicap meer dan welkom!
Het is niet de bedoeling dat de kinderen apart worden opgevangen van de anderen. Integendeel! We willen net het samenspelen en samenwerken bevorderen.
Aan de hand van hun leeftijd, fysieke en/of cognitieve mogelijkheden zullen deze kinderen ingedeeld worden in de reeds bestaande leeftijdsgroepen.

Kinderen met een beperking/handicap worden echter niet zomaar aan hun lot overgelaten. Om het meespelen te vergemakkelijken zullen extra monitoren ingeschakeld worden. Deze ondersteunen dan de hele groep en in het bijzonder het kind met een handicap.
Naast het aanstellen van een extra monitor is ook het sensibiliseren van de andere kinderen een belangrijk aandachtspunt. Dit proberen we te bereiken met inleefspelen, groepsgesprekken, e.d.

Een inclusieproject laten evolueren naar een goed, ingeburgerd gebeuren vraagt respect van alle partijen voor alle partijen, inzet van iedereen die met het speelplein betrokken is en veel speelgoesting!

Inschrijven? Klik hier!