AAA
rss

Gebruik van veldkanonnen

Wat ?

Tijdens het voorjaar worden vaak veldkanonnen ingezet om gewassen te beschermen. Deze kanonnen kunnen in een rustige landelijke omgeving voor overlast zorgen voor omwonenden. Daarom is enige regelgeving van toepassing hierop.

Regelgeving ?

Art.19 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties bepaalt het volgende :

“Het gebruik van luchtdruk- en kruitkanonnen is verboden, tenzij ter afschrikking van dieren op velden, akkers en boomgaarden, cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan :

-    voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester;

-    tussen 08.00u en 20.00u;

-    dergelijke toestellen zich minstens 100 meter van de dichtstbijzijnde woning bevinden;

-    de tijd tussen twee opeenvolgende ontploffingen moet minstens vijf minuten bedragen.”

Wij verzoeken de land- en tuinbouwers om deze bepalingen na te leven.