AAA
rss

Speelpleinwerking - tarieven

De tarieven voor onze speelpleinwerking werden als volgt vastgesteld:

Deelnamer per kind per dag
€ 5

+ optioneel warme maaltijd 's middags (enkel tijdens de zomer)

€ 3 (kleuters)

€ 3,5 (lagere school)

+ optioneel opvang (*) per begonnen halfuur

€ 0,5

+ optioneel extra uitstap (zwemmen, indoor-speeltuin, pretpark...)

naargelang de uitstap

(*) Opvang = tussen 7.30uur en 8.30uur
                    tussen 16.30uur en 17.30uur

Na afloop van de speelpleinwerking zal u een factuur toegestuurd krijgen voor de diensten waarvan uw kind gebruik maakte.