AAA
rss

Speelpleinwerking - inschrijven

Inschrijven is verplicht.
Dit omwille van organisatorische redenen.
Kinderen die niet ingeschreven zijn voor de speelpleinwerking kunnen niet deelnemen.
De inschrijving moet ten laatste 1 week voor deelname binnen zijn op de jeugddienst en/of speelpleinwerking.

Nuttige downloads bij het inschrijven van uw kind.

Persoonlijke fiche
Persoonlijke fiche voor kinderen met een beperking

       Bij de eerste deelname moet deze fiche ingevuld worden.
       Nam uw kind reeds vorige jaren deel aan de speelpleinwerking, dan kan u de fiche opvragen bij de hoofdmonitor om deze te vervolledigen.

Inschrijvingsformulier (enkel tijdens de zomermaanden)

       Om de inschrijvingen vlotter en correcter te laten verlopen vragen wij u om in te schrijven via deze formulieren.
       Kruis aan welke dagen uw kind zal deelnemen en eventueel een warme maaltijd zal gebruiken.
       Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een betere planning opmaken en dus meer kwaliteit bieden.

Om in te schrijven voor de paasvakantie volstaat een mailtje, telefoontje of e-mail.

Huishoudelijk reglement