AAA
rss

Milieuraad zoekt vrouw

De adviesraad voor leefmilieu is dringend op zoek naar een vrouwelijke kandidaat. In elke adviesraad moeten namelijk voldoende vrouwen zetelen. Ben jij begaan met de toekomst van je gemeente? Heb je ervaring met of interesse in leefmilieu? Wil je de komende zes jaar mee richting geven aan het beleid? Stel je snel kandidaat.

Voorwaarden

• je woont in Gavere of je kan een band met onze gemeente aantonen
• je bent minstens 18 jaar
• je hebt nuttige ervaring, bv. door je opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk, …

Geïnteresseerd?

Stuur je kandidatuur ten laatste op vrijdag 13 december naar het college van
burgemeester en schepenen via info@gavere.be of per brief naar Markt 1, 9890
Gavere. Vermeld je persoonlijke gegevens, je motivatie en je kennis of ervaring.

Meer weten

Heb je nog vragen? Neem contact op met de Milieudienst via 09 389 29 60 of
milieu@gavere.be.