AAA
rss

Opgepast voor websites die uittreksels uit het strafregister aanbieden tegen betaling!

De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort websites actief zijn die tegen betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Graag willen wij alle inwoners erop wijzen dat het hier gaat om een mogelijk onwettige praktijk. De bevoegde autoriteiten onderzoeken momenteel deze praktijk en zullen zo nodig maatregelen nemen om deze stop te zetten.

Een uittreksel uit het strafregister kan u altijd rechtstreeks aanvragen bij de dienst burgerzaken. Dit kan aan het loket op het gemeentehuis. Deze procedure is bovendien gratis.