Nieuws

Sluitingsdagen
Het administratief centrum, het recyclagepark, de bibliotheek en De Poort (administratieve diensten, voor het toeristisch onthaal De Poort zie hier)  zijn gesloten op volgende dagen: Dinsdag 1 mei 2018 Feest van de Arbeid Donderdag 10 mei 2018 O.L.H. Hemelvaart Vrijdag 11 mei 20...
lees meer ❯❯
Volgende zitting gemeenteraad
De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 23 april 2018 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te 9890 Gavere. Raadpleeg alvast de agenda.
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 26 februari 2018
Het verslag van de gemeenteraad van 26 februari 2018 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 23 april 2018.
lees meer ❯❯
Krijg hulp om je aangifteformulier voor je personenbelasting in te vullen
Vind je het moeilijk om je aangifteformulier voor je personenbelasting in te vullen? Dan kan je dit tijdens een zitdag door een medewerker van de federale overheidsdienst Financiën laten doen. Er gaan twee zitdagen in het administratief centrum (Markt 1) door: woensdag 9 mei van 13 tot 17 uur w...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 16 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van een speelstraat tijdens he...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 16 april 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het afsluiten van de Lindeboomstraat ter ho...
lees meer ❯❯
Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning BVBA Thomas Werner
Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning BVBA Thomas Werner, Legen Heirweg 30 : klik hier
lees meer ❯❯
Bekendmaking aktename Verbist Ruben
Bekendmaking aktename college dd. 09/04/2018 van melding Verbist Ruben : klik hier
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Wegeniswerken

Openingsuren

Online inschrijvingen

Dwars door Gavere

Mijn Dossier knop

Inschrijven basisscholen Gavere schooljaar 2018-2019

Thuis in Gavere

Ontwerpateliers nieuwe Markt