Nieuws

Zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst
De algemeen directeur deelt, in toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur, de zetels die aan de verschillende lijsten toekomen in het bijzonder comité voor de sociale dienst mee: Lijst of groep van lijsten Aantal zetels s.pa 0 CD&V 1 Open Vld - VOG 2 Gr...
lees meer ❯❯
Het boeiendste boek voor onder de kerstboom
De VVV't Gaverland (adviesraad voor toerisme en erfgoed) heeft naar aanleiding van de herdenking einde Wereldoorlog I een derde WOI-boek uitgegeven met als titel: Over Leven in Gavere en Nazareth tijdens WOI. Prijs: 30 euro Verkrijgbaar op de afdeling vrijetijdszaken, De Poort - Markt 1 - 9890 G...
lees meer ❯❯
Het afschakelplan: bereid je voor op een stroomonderbreking
Als er deze winter een tekort aan elektriciteit dreigt, kan onze gemeente op piekmomenten worden afgeschakeld. Dat betekent dat we enkele uren geen stroom zouden hebben, waarschijnlijk tussen 17 en 20 uur. Dit afschakelplan wordt alleen maar geactiveerd als er geen enkele andere oplossing meer i...
lees meer ❯❯
Sluitingsdagen
Het administratief centrum, het recyclagepark, de bibliotheek en De Poort zijn gesloten op volgende dagen:  Maandag 24 december 2018 Kerstavond Dinsdag 25 december 2018 Kerstdag Woensdag 26 december 2018 2de Kerstdag Maandag 31 december 2018 Oudjaar Dinsdag 1 januari ...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

Lijst Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum
De lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van het Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum van 10 december 2018 kan je hier raadplegen.
lees meer ❯❯
Bekendmaking openbaar onderzoek straatnaamgeving 9 trage wegen
Onderzoek de commodo et incommodo betreffende straatnaamgeving 9 trage wegen in Gavere. Klik hier voor het bericht. 1. Trage weg van Kerkstraat naar Klikhoute: Ten Vrekhem 2. Trage weg van Stationsstraat naar Sint-Maartenslaan: ‘t Klein Schoolkeswegel 3. Trage weg van Openveldstraat via Baaigems...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 10 december 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de nieuwjaarshappening op de Markt op 1 j...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 10 december 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het organiseren van een nieuwjaarsrecepti...
lees meer ❯❯
overige bekendmakingen

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Wegeniswerken

Openingsuren

Online inschrijvingen

Dwars door Gavere

Mijn Dossier knop

Inschrijven basisscholen Gavere schooljaar 2018-2019

Thuis in Gavere

Ontwerpateliers nieuwe Markt

Gavere Zomert Knop

Verkiezingen 14 oktober 2018