Nieuws

't Fonteintje 22 09 2016
Bijlage-data: download
lees meer ❯❯
info-avond: onthaalouder? iets voor mij!
De Dienst Onthaalgezinnen van het OCMW te Gavere is op zoek naar nieuwe en enthousiaste mensen die interesse hebben om onthaalouder te worden! Een job als onthaalouder, iets voor jou? Je hebt je hart verloren aan kinderen en je hebt zin een nieuwe professionele uitdaging? Je wil over je eigen w...
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 27 juni 2016
Het verslag van de gemeenteraad van 27 juni 2016 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 17 oktober 2016.
lees meer ❯❯
VERKOOP AFGEDANKTE MATERIALEN, WERFMATERIEEL EN IN BESLAG GENOMEN WAGENS
De gemeente Gavere gaat over tot de verkoop van oude materialen, werfmaterieel en wagens. In totaal gaat dit over 34 loten, gaande van oude straatborduren, werfketens, boomroosters, oude wijzerplaten tot auto’s,... Een uitgebreid overzicht van deze loten kunt u hier terugvinden. De verkoop zelf ...
lees meer ❯❯
overige nieuwsberichten

Bekendmakingen

Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat de burgemeester op datum van 22 september 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer houdende een parkeerverbod op de parkeerstrook aan de kerk Asper. Het ...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 19 september 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende het inrichten van 3 parkeerplaatse...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 19 september 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het verkeer voor het afsluiten van gedeelte van Carlos Dier...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 19 september 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 9 september 2016 betreffende een tijdelijk poli...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen

Dwars door Gavere