Nieuws

Verslag gemeenteraad 19 oktober 2015
Het verslag van de gemeenteraad van 19 oktober 2015 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 21 december 2015.
lees meer ❯❯
NIEUWSBRIEF 26 11 2015
Voor het wekelijks nieuws: klik hier.
lees meer ❯❯
Vacature maatschappelijk werker sociale dienst
Het OCMW Gavere zoekt een maatschappelijk werker sociale dienst (contractueel - voltijds - onbepaalde en bepaalde duur). De maatschappelijk werker begeleidt asielzoekers opgenomen in het lokaal opvanginitiatief. Hij/zij oriënteert mensen in hun nieuwe verblijfplaats, gidst ze doorheen de asielpr...
lees meer ❯❯
Vacature maatschappelijk werker onthaalgezinnen
Het OCMW Gavere zoekt een maatschappelijk werker onthaalgezinnen (contractueel - halftijds - onbepaalde duur). De maatschappelijk werker zorgt voor de juiste omkadering van de onthaalouders aangesloten bij de dienst onthaalgezinnen. Hij/zij begeleidt de onthaalouders via regelmatige huisbezoeken...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 30 november 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer houdende het plaatsen van parkeerverbod voor ...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 30 november 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer houdende een parkeerverbod t.h.v. zaal Racing...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 november 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 13 november 2015 houdende tijdelijk politieregle...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 november 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 12 november 2015 houdende tijdelijk politieregle...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen