Nieuws

NIEUWSBRIEF 21 07 2016
Voor het wekelijks nieuws: klik hier.
lees meer ❯❯
Hitte en ozon
Warmte kan leiden tot klachten van vermoeidheid, duizeligheid of hoofdpijn. Door uitdroging kunnen krampen, misselijkheid, uitputting en zelfs bewusteloosheid optreden. De beste remedie daartegen? Zoek verkoeling op en drink veel. Contacteer in ernstige gevallen een arts. verder info:https://www...
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 23 mei 2016
Het verslag van de gemeenteraad van 23 mei 2016 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 5 september 2016.
lees meer ❯❯
Valeirzoektocht 2016
Zoekers en Bezoekers van het land van Gavere, Met vreugde verwelkomen wij u als deelnemer aan de nu al 6de editie van de Valeirzoektocht van de VVV ’t Gaverland. U kunt op die manier alweer genieten van de mooiste stukjes Gavere én er nog prijzen mee winnen ook, een letterlijke win-winsituatie. ...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 18 juli 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 12 juli 2016 betreffende een tijdelijk politiereglem...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 18 juli 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 6 juli 2016 betreffende een tijdelijk politieregleme...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 18 juli 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het inrichten van een speelstraat in een deel...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 18 juli 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het organiseren van de Dikkelvense Feesten 20...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen