Nieuws

NIEUWSBRIEF 01 12 2016
Voor het wekelijks nieuws: klik hier.
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 17 oktober 2016
Het verslag van de gemeenteraad van 17 oktober 2016 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 19 december 2016.
lees meer ❯❯
Enthousiaste onthaalouders gezocht!
Vanaf januari 2017 start onze dienst onthaalgezinnen met een nieuwe kinderopvang op de site van het Woon- en Zorgcentrum Mariahuis in het centrum van Gavere. Om een kwalitieve kinderopvang aan te bieden zijn we op zoek naar een enthousiaste onthaalouder die zich wil aansluiten bij onze dienst. M...
lees meer ❯❯
BEKENDMAKING AANVRAAG MILIEUVERGUNNING KLASSE 1 - STEVEN SCHOLLIER, PALMSTRAAT 12 TE 9890 SEMMERZAKE
Conform artikel. 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen, brengt de burgemeester ter algemene kennis van het publiek dat door Steven Schollier wonende te Palmstraat 12, 9890 Semmerzake een aanvraag milieuvergunning klasse 1 van Vlarem I is ingediend om op de percelen gelege...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 november 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor een parkeerverbod bij het inrichten van ...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 november 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer naar aanleiding van het sinterklaasfeest op w...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 november 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 14 november 2016 betreffende tijdelijk politiere...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 28 november 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 22 november 2016 betreffende een tijdelijk polit...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen

Dwars door Gavere