Nieuws

NIEUWSBRIEF 28 04 2016
Voor het wekelijks nieuws: klik hier.
lees meer ❯❯
Invoeren van snelheidszones
Vanaf 02 mei 2016 gaat de gemeente Gavere over tot het invoeren van zonale snelheidsbeperkingen op gemeentewegen. Met uitzondering van enkele verbindingswegen en schoolomgevingen zal het overgrote deel van onze gemeente zone 50 worden. Meer informatie Folder Reglement
lees meer ❯❯
Sluitingsdagen
De OCMW-diensten en de gemeentelijke diensten zijn gesloten op volgende feestdagen en brugdagen: Feest van de Arbeid zondag 1 mei 2016 Onze Lieve Heer Hemelvaart donderdag 5 mei 2016 Brugdag voor administratief centrum containerpark bibliotheek vrijdag 6 mei 2016 Brugdag...
lees meer ❯❯
Verdeling telefoonboeken
Beste inwoner, Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versies van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Dit werkt de optimalisatie van de distributie van de gidsen in de hand. Uit onderzoek bleek ...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

Zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum
De lijst van de Zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum van 25 april 2016 kan je hier raadplegen.
lees meer ❯❯
Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum
De lijst van het Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum van 25 april 2016 kan je hier raadplegen.
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 21 maart 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende het invoeren van "verboden stilstaan e...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 25 april 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer houdende de heraanleg van de fietspaden Opperweg...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen