Nieuws

NIEUWSBRIEF 11 02 2016
Voor het wekelijks nieuws: klik hier.
lees meer ❯❯
INTERESSE IN VRIJWILLIGERSWERK IN DE POORT?
Voor de periode april - september 2016 zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om De Poort, het regionaal toeristisch onthaalpunt Vlaamse Ardennen, open te houden in het weekend en op feestdagen. De functie als ‘Poorter’ bestaat uit een informatief gedeelte (verstrekken van toeristische ...
lees meer ❯❯
Voorintekening "Het Groot Gavers Reuzenboek"
Wist u dat Gavere 14 (!) reuzen en reusjes rijk is? Een overzicht met mooie beschrijving, geschiedenis, figuren, reanimatieplannen en vele ongeziene foto’s van deze giganten vindt u in de nieuwste publicatie van de VVV ’t Gaverland (adviesraad voor toerisme en erfgoed): “Het Groot Gavers Reuzenb...
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 21 december 2015
Het verslag van de gemeenteraad van 21 december 2015 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 22 februari 2016.
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 februari 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een rioolaansluiting in de Beekstraat 59 o...
lees meer ❯❯
Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 8 februari 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 25 januari 2016 houdende tijdelijk politieregleme...
lees meer ❯❯
Bekendmaking lijst Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum
De lijst van het Zonecollege van de Hulpverleningszone Centrum van vrijdag 29 januari 2016 kan je hier raadplegen.
lees meer ❯❯
Bekendmaking lijst Zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum
De lijst van de Zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum van vrijdag 29 januari 2016 kan je hier raadplegen.
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen