Nieuws

Volgende zitting gemeenteraad
De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 februari 2018 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te 9890 Gavere. Raadpleeg alvast de agenda.
lees meer ❯❯
Verslag gemeenteraad 18 december 2017
Het verslag van de gemeenteraad van 18 december 2017 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 26 februari 2018.
lees meer ❯❯
Dichter en Jeugddichter van Gavere 2018
Brochure met het verslag van de jury en de geselecteerde gedichten Voor de spiegel Ik stond voor de spiegel Ik keek naar mezelf Ik was met 2 Maar toch alleen Ik speelde Ik danste Ik glimlachte En lachte met mezelf Ik was de acteur en de spiegel was mijn publiek In mijn spiegeltheater...
lees meer ❯❯
vrijetijdsgids voorjaar en zomer 2018
Ben je graag op de hoogte welke activiteiten we aanbieden het komende voorjaar en zomer? Lees de vrijetijdsgids digitaal na door hier te klikken. Heb je graag een brochure in de hand? Haal dan je exemplaar op in De Poort, het gemeentehuis of de bib.
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 februari 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend reglement op het wegverkeer - Meersstraat (vervangen collegebesluit van 13 nove...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 februari 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer bij het installeren van 2 laadplaatsen voor ...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 februari 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer voor het uitvoeren van onderhoudswerken in de...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 12 februari 2018 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij een rioolaansluiting in de Baaigemstraat ...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Wegeniswerken

Openingsuren

Online inschrijvingen

Dwars door Gavere

Mijn Dossier knop

Gavere Zomert

Inschrijven basisscholen Gavere schooljaar 2018-2019

Thuis in Gavere