Nieuws

Verslag gemeenteraad 25 april 2016
Het verslag van de gemeenteraad van 25 april 2016 is vanaf heden beschikbaar. Noteer alvast de datum van de volgende gemeenteraadszitting: maandag 27 juni 2016.
lees meer ❯❯
Vacature: administratief medewerker vrijetijdszaken
De gemeente Gavere zoekt voor de ondersteuning van de afdeling vrijetijdszaken (cultuur, toerisme, erfgoed, jeugd en sport) een administratief medewerker. Kandidaten moeten in aanmerking komen voor een startbaanovereenkomst (jonger zijn dan 26 jaar). Meer informatie vind je in de rubriek "lopend...
lees meer ❯❯
ZITDAGEN INVULLEN AANGIFTEN PERSONENBELASTING
Op dinsdag 31 mei en dinsdag 21 juni organiseert de belastingsdienst van Oudenaarde naar jaarlijksegewoonteeenzitdag voor het invullen van de belastingsbrieven (aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015). De zitdag gaat doorinhet bijgebouw van De Poort (Markt 1), van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur...
lees meer ❯❯
Invoeren van snelheidszones
Vanaf 02 mei 2016 gaat de gemeente Gavere over tot het invoeren van zonale snelheidsbeperkingen op gemeentewegen. Met uitzondering van enkele verbindingswegen en schoolomgevingen zal het overgrote deel van onze gemeente zone 50 worden. Meer informatie Folder Reglement
lees meer ❯❯
overige nieuwsberichten

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 mei 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de inrichting van rondepuntfeesten in de Tempe...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 mei 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 18 mei 2016 houdende het tijdelijk politiereglement o...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 mei 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de organisatie van een brocantemarkt op 26 jun...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 23 mei 2016 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk reglement op het wegverkeer te Gavere ter gelegenheid van de organisatie van een volk...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen