Nieuws

Volgende zitting gemeenteraad
De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 7 september 2015 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis, Markt 1 te 9890 Gavere. Raadpleeg alvast de agenda.
lees meer ❯❯
Onderhouds- en verbeteringswerken Berggatstraat
Maandag 14 september start de aannemer met de wegeniswerken in de Berggatstraat. Hier kan u alle informatie terugvinden! Het document toont het verloop en de signalisatie.
lees meer ❯❯
Reorganisatie leerlingenvervoer vanaf 1 september 2015
De gemeente Gavere reorganiseert vanaf 1 september 2015 het leerlingenvervoer. Deze reorganisatie steunt op de volgende standpunten: We onderschrijven het principe van “onderwijs in elke deelgemeente”. Deze keuze heeft budgettaire consequenties voor de organisatie van het gemeentelijk onderwijs...
lees meer ❯❯
Gezocht: onthaalouders!
Heb je er al eens aan gedacht om onthaalouder te worden? Je hebt je hart verloren aan kinderen en je hebt zin een nieuwe professionele uitdaging? Je wil over je eigen werkritme en dagindeling beslissen? Je wil graag thuis of in de buurt werken? Je wil graag meer tijd doorbrengen met je eigen ...
lees meer ❯❯

Bekendmakingen

Bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 24 augustus 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij het organiseren van Baaigem Feest op 28-2...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 24 augustus 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer in de Duffelstraat t.g.v. een rioolaansluitin...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 24 augustus 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de inrichting van een recreatieve nacht-m...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 17 augustus 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer bij de organisatie van een retrokoers op zond...
lees meer ❯❯
overige bekendmakingen

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen