Nieuws

Nieuwe burgemeester
De heer Hugo Leroy draagt het ambt van burgemeester over aan de heer Denis Dierick op zaterdag 1 augustus 2015 om 12.00u.
lees meer ❯❯
Te koop: voormalige pastorij Semmerzake
De voormalige pastorij van Semmerzake, gelegen Dorpstraat 1 te 9890 Gavere, staat te koop. Informatie en bezichtiging: Notaris Van der Paal, 09 384 11 66, notaris@notarisvanderpaal.be.
lees meer ❯❯
TE KOOP: voormalig OCMW-gebouw
De voormalige kantoren van het OCMW Gavere, gelegen Burchtweg 7 te 9890 Gavere, staan te koop. Informatie en bezichtiging: Turner & Dewaele, 09 248 02 48, gent@turner-dewaele.be.
lees meer ❯❯
Valeirzoektocht 2015 gaat langs trage wegen
De 5de editie van de Valeirzoektocht  gaat langs de  trage wegen in Gavere. U kan aan deze zoektocht deelnemen van 1 juli tot 31 augustus 2015. Een zomer lang dus zoekplezier voor jong en oud. Klik hier om de brochure met alle inlichtingen, plannetjes en vragen te openen. Veel zoekplezier en wie...
lees meer ❯❯
overige nieuwsberichten

Bekendmakingen

bekendmaking reglement
De Burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 13 juli 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Aanvullend politiereglement op het wegverkeer houdende het plaatsen van borden kortparkeren op...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De Burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 13 juli 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Bekrachtiging beslissing burgemeester dd. 7 juli 2015 houdende tijdelijk politiereglement op h...
lees meer ❯❯
bekendmaking reglement
De Burgemeester maakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet bekend dat het college van burgemeester en schepenen op datum van 13 juli 2015 het reglement heeft aangenomen met als onderwerp: Tijdelijk politiereglement op het wegverkeer ten gevolge van activiteiten in het kader van Gav...
lees meer ❯❯

Snel naar


Digitale Nieuwsbrief

Erfgoedbank Leie Schelde

Wegeniswerken

Openingsuren

Energieschaarste

Online inschrijvingen